Blog

Mit første møde med matematikken

Forlaget MATEMATIK, Danmarks Matematiklærerforening, inviterer til konference og workshops torsdag den 8. februar 2018 kl. 9.00-16.30 i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ.

Publiceret Senest opdateret

Matematiklærerforeningen

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Samarbejdet mellem pædagoger og lærere har været i gang i en årrække med henblik på at skabe sammenhæng, kontinuitet og helhed i arbejdet med børns sprogudvikling og læseundervisningen. En tilsvarende målrettet indsats er ønskelig i forhold til udvikling af og sammenhængen mellem dagtilbuddets og børnehaveklassens arbejde med matematik og matematikken i indskolingen. Der er behov for ny viden og en debat om, hvordan vi kan gøre det endnu bedre. Vi skal sammen sikre, at den spirende matematikfaglige udvikling i dagtilbuddet og i børnehaveklassen kan danne afsæt for at skabe større sammenhæng mellem det, der sker i dagtilbud, børnehaveklasse og skole! Hvordan arbejdes der med matematik i dagtilbud, børnehaveklassen og i 1.-3. klasse? Hvordan kan der skabes et fagligt flow i børnenes matematiklæring? Hvordan sikrer vi, at pædagoger og lærere er i stand til at løfte opgaven, så børn og elever får en inspirerende, aktiverende og høj faglig matematikundervisning, der samtidig sikrer deres glæde og forståelse for matematik og for de sammenhænge, matematikken indgår? Danmarks Matematiklærerforening har samlet en smuk håndfuld dygtige personer, der gerne vil dele viden og debattere med dig.

Konferenceprogrammet er vedlagt her.

Tilmelding på www.dkmat.dk