Blog

Nordisk Matematikkonkurrence 2015-16

Tilmeldingen til Nordisk Matematikkonkurrence 2015-16 er nu åbent.

Publiceret Senest opdateret

Matematiklærerforeningen

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Nordisk matematikkonkurrence åben for alle 8. klasser i Danmark og tilsvarende klassetrin i de øvrige nordiske lande. Konkurrencen forløber over hele skoleåret startende med to kvalificeringsrunder. En i november og en i januar måned. Kvalificeringsrunderne foregår ved at de tilmeldte klasser får tilsendt 2 x 8 opgaver elektronisk som skal løses på 1,5 time. Klassernes svar afgives ligeledes elektronisk.

De 8-10 klasser der har opnået flest point efter de to kvalificeringsrunder, bliver indbudt til den nationale finale som siden 2004 har foregået i Virumhallen i Lyngby-Tårbæk kommune der stiller lokaler til rådighed for konkurrencen. 
I perioden fra de vindende klasser bliver offentliggjort og til finalerne sidst i april måned, skal klasserne udarbejde et projekt med årets tema, udarbejde en logbog samt lave en udstilling og forberede en fremlæggelse af deres projekt ud fra årets tema.

Temaet bliver hvert år fastsat af det fællesnordiske udvalg der ligeledes udvælger de opgaver eleverne skal løse både ved kvalificeringsrunderne, ved de nationale finaler samt ved den nordiske finale. 
Hele konkurrencen skal være et klasseprojekt på nær deltagelsen i den nationale og nordiske finale. Her bliver to drenge og to piger udvalgt til at repræsentere klassen. Dette sker udelukkende af økonomiske årsager.De nationale finaler foregår på samme tidspunkt i de nordiske lande.  Afholdelsen af de nordiske finaler går på skift mellem de nordiske lande.

I Danmark har deltagerantallet i været stigende, men der er plads til mange flere klasser.Konkurrencen arrangeres af komiteer i de nordiske lande. I Danmark er det Danmarks Matematiklærerforening der står for afviklingen af kvalificeringsrunderne og de nationale finaler. Konkurrencens formål er at bidrage til at fastholde elevernes interesse for matematik samt give dem en oplevelse af at faget på en og samme tid kan være både fagligt i traditionel forstand og kreativt og engagerende.

Deltagelse i turneringen er gratis for skolerne. Det eneste skolen selv skal betale, er tiden til lærerens eventuelle deltagelse i semifinale og finale. Elevernes rejse- og opholdsudgifter bliver betalt. Den samlede arbejdstid der skal afsættes til de to indledende runder, er 2 gange 90 minutter.Alt materiale er klar til brug og fremsendes til deltagerne fra det danske udvalg.

Konkurrencen er finansieret af tipsmidlerne gennem Undervisningsministeriet.

Danmarks Matematiklærerforening har desuden udgivet en cd med samtlige opgaver samt løsningsforslag fra konkurrencen 2003-2004. Den kan købes for kr. 100,00 kr. ekskl. moms gennem Butikken. 

                Tidsplan                               Aktivitet

Senest den 3. november 2015         Tilmelding til konkurrencen her

2.–20. november 2015                    Første kvalificeringsrunde

11.–5. februar 2016                        Anden kvalificeringsrunde

8. februar 2016                              Vinderne af kvalificeringsrunderne                                                                   offentliggøres

8. april 2016                                 Aflevering af projektopgaver

25.–26. april 2016                         Nationale semifinaler og finaler

Primo juni 2016                            Nordisk finale i Island