Blog

Nordisk Matematikkonkurrence

Meld din klasse til konkurrencen og få gode problemløsningsopgaver til din undervisning. Giv også din klasse muligheden for at arbejde med fordybelsesopgaver - det er god træning for den matematiske tænkning.

Publiceret Senest opdateret

Matematiklærerforeningen

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

8. klasse = deltagelse i Nordisk matematikkonkurrence

Siden skoleåret 2007/08 har det været muligt at deltage i denne konkurrence - så den kan fejre 10-års jubilæum i år! De seneste år har vi haft i omegnen af 300 klasser tilmeldt, hvilket er nordisk rekord! De øvrige deltagere fra norden har ikke så mange tilmeldte klasser, så vi er meget stolte af at de danske 8.klasser er så talstærkt repræsenteret!

Nu er tilmeldingen i fuld gang - de første 60 klasser (sikkert flere nu) har meldt sig som deltagere. Proceduren er således:

  • Klassens lærer får tilsendt problemløsningsopgaver pr. mail
  • Opgaverne skal besvares af eleverne UDEN HJÆLP fra læreren
  • Læreren sender elevernes løsningsforslag ind - det er vigtigt, at du sørger for at navngive dokumentet med løsningerne, så det er tydeligt, hvilken skole og klasse der afleverer.

Det er en god ide at man som lærer ikke læser opgaverne igennem inden man udleverer dem til klassen, for så er chancen mindre for at man kommer til at svare på nogle af elevernes spørgsmål vedr. løsningen af opgaverne. Jeg har også haft klasser med til konkurrencen og jeg valgte at sætte eleverne i grupper, som startede med at løse den opgave, der svarede til deres gruppe-nr. På den måde kom der mindst et løsningsforslag til hver opgave. Det sidste kvarter satte vi af til, at klassen kunne diskutere hvilket af løsningsforslagene til de forskellige opgaver, der skulle sendes ind. Denne procedure satte fokus på elevernes præcise kommunikation - der var jo ikke lang tid til hver opgave - og hvorvidt de var i stand til at argumentere matematisk for deres løsning. Denne procedure kan være krævende for eleverne, så det er en god ide at øve den. Det kan du gøre ved at bruge nogle af de tidligere års problemløsningsopgaver, som du finder på http://dkmat.dk/aktitivteter/nordisk-matematikkonkurrence/ (her foregår tilmeldingen også).   

Anden runde foregår efter jul, og det er samme procedure som ved første runde.

Efter anden runde ser udvalget på løsningerne og udvælger i omegnen af 10 klasser til deltagelse i årets semifinale. Til semifinalen skal klasserne indsende en fordybelsesopgave, som skal danne basis for en fremlæggelse og en udstilling af temaet. Du kan finde eksempler på fordybelsesopgaver - og klassernes besvarelser på http://dkmat.dk/nordisk-matematikkonkurrencer-fordybelsesopgaver/

Du skal være opmærksom på, at Det nordiske udvalg i 2014 valgte at ændre formen og indholdet af opgaven, så den ændrede karakter fra projektopgave om et tema til en fordybelsesopgave med matematisk fokus.

Der ligger nogle gode oplæg til arbejde med matematik i disse fordybelsesopgaver, og det er ifølge tidligere års deltagere i semifinalen en virkelig god proces for eleverne at fordybe sig i disse emner. Der er altså masser af stof til undervisningen i matematik at hente her. Det er også muligt for klassen at se, hvordan andre har valgt at svare på fordybelsesopgaven, da deres forslag også ligger tilgængelig på siden.

Hvis I gerne vil se, hvordan de andre nordiske lande besvarer opgaven, skal I klikke på dette link: http://mathclasscomp.com/ - det er vores fælles side, som er på engelsk.

Så hvis din klasse skal ’træne’ mundtlighed, skriftlighed og matematiske kompetencer - så er muligheden her!

Det kan være vi ses til forårets semifinale - hvem ved?