Blog

Opråb til de danske 8.klasser!

Skolerne har igen i år mulighed for at tilmelde 8.klasser til Nordisk Matematikkonkurrence. Lærerne bliver måske aflastet og børnene får det helt sikkert sjovt og bliver fagligt udfordret. Hold jer ikke tilbage- meld jer til konkurrencen.

Publiceret Senest opdateret

Matematiklærerforeningen

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Mange lærere har i forbindelse med de ændrede arbejdstidsbestemmelser peget på nødvendigheden af at dele de undervisningsmaterialer man hver især udarbejder. Det synes jeg er en rigtig god ide og derfor har jeg lagt 8 opgaver ud til fri afbenyttelse.

Den første opgave er her på siden og hvis man ved teksten ”Flere billeder: 1 2 3 4 5 6 7 8” klikker på et af tallene, så kommer der en ny opgave. God fornøjelse.

Men mit ærinde er ikke kun at aflaste matematiklærerne, men også at informere.

Siden skoleåret 2003/2004 har 8.klasserne i hele Danmark haft mulighed for at tilmelde sig og deltage i Nordisk Matematikkonkurrence for de 14-15 årige skoleelever.

Deltagerantallet har hele tiden været stigende. Fra at være ca. 40 deltagende 8.klasser i 2003, var det i 2011 vokset til næsten 250.

Men der er plads til mange flere.

I Danmark står Danmarks Matematiklærerforening for afviklingen af kvalificeringsrunderne og de nationale finaler. Målgruppen er 8.klasstetrin.

Konkurrencens formål er at bidrage til at fastholde elevernes interesse for matematik samt give dem en oplevelse af, at faget på en og samme tid kan være både fag-fagligt i traditionel forstand samt kreativt og engagerende.

Deltagelse i turneringen er gratis for skolerne.

Det eneste skolen selv skal betale er tiden til lærerens eventuelle deltagelse i semifinale og finale. Elevernes rejse- og opholdsudgifter bliver betalt.

Tilmelding til konkurrencen sker frem til 3.november 2014 på Danmarks Matematiklærerforenings hjemmeside: www.dkmat.dk

Den samlede arbejdstid, der skal afsættes til de to indledende runder, er 2 gange 90 minutter. Alt materiale er klar til brug og fremsendes til deltagerne fra det danske udvalg.

Den danske semifinale og efterfølgende finale afvikles i Virumhallen i København den 23 - 24.april 2015. Klasserne, som deltager i semifinalen, forbereder og gennemfører over en to måneders periode en projektopgave.

Titlen på de tidligere års projektopgaver har blandt andet været:

Matematik og kommunikation, Matematik og musik, Matematik og kroppen, Matematik og ferien, Matematik og dyr, Matematik og miljø, Matematik og spil samt Matematik i mønstre.

Årets titel offentliggøres 1.november.

Udover de 8 opgaver der er vedlagt her, har Danmarks Matematiklærerforening udgivet en CD med samtlige opgaver samt løsningsforslag fra konkurrencen 2003-2004. Den kan købes hos forlaget MATEMATIK (adresse, tlf. og E-mail findes på www.dkmat.dk.).

Det vil være en god ide at udskrive opgaverne fra de tidligere år og danne sig et indtryk af konkurrencens form og indhold.

Vinderholdet i den danske finale deltager med to piger og to drenge i den nordiske finale den 1.-3.juni 2015 i Norge.

Tidsplanen for Nordisk Matematikkonkurrence er:

Senest 3.november 2014   Tilmelding til konkurrencen

3.-21.november 2014        Første kvalificeringsrunde

5.-30.januar 2015             Anden kvalificeringsrunde

5.februar 2015                 Vinderne af kvalificeringsrunderne                                                                   offentliggøres

4.april 2015                     Aflevering af projektopgaver

23.-24.april 2015             Nationale semifinaler og finaler

1.-3.juni 2015                 Nordisk finale i Norge

Tidsskriftet MATEMATIK 6/2014, som udkommer snarest, bringer en artikel med bidrag fra det danske udvalg samt de elever og lærere, der deltog ved finalen i 2014.