Blog

På røven - undgå klatgæld

Hvad ved de unge om økonomi og hvor godt styr har de på deres egen?

Publiceret Senest opdateret

Matematiklærerforeningen

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Penge- og Pensionspanelet gennemførte,  i forbindelse med lanceringen af kampagnen ”På røven – undgå klatgæld” i november 2011, en spørgeskemaundersøgelse af unge 18-25 åriges privatøkonomi.

Resultaterne fra  spørgeskemaundersøgelsen viste, at de unge 18-25 årige generelt havde styr på økonomien. Størstedelen af de unge havde en opsparing og undgik dyre forbrugslån. Dog var der en mindre del af de unge, som  ikke havde styr på deres økonomi, og som brugte flere penge end de havde.

Undersøgelsen viste blandt andet, at

• 67 pct. af de unge ikke havde forbrugslån• 59 pct. af de unge havde en opsparing• 92 pct. af de unge havde ikke optaget forbrugslån for at betale regninger• 84 pct. sparede op for at købe ipads, jeans mv.• 24 pct. af de unge brugte ofte flere penge end de havde/tjente• Kun 21 pct. af de unge svarede rigtigt på spørgsmål om prisen på afbetalingslån

Undersøgelsens resultater støttede op omkring, at der er en mindre gruppe af de unge, som har brug for ekstra råd og information til at få en sund økonomi.

En tilsvarende kampagne målrettet folkeskolen er på vej. 

Penge- og Pensionspanelet vil sætte fokus på børn og unge, som er under 18 år for at højne deres finansielle forståelse. Samme fokus på finansiel forståelse blandt børn i skolealderen bliver brugt på forskellig måde i mange europæiske lande og anbefales desuden af OECD’s finansielle netværk.

Penge- og Pensionspanelet ønsker at målrette indsatsen mod børn, der begynder at tjene deres egen penge fx via lommepenge eller fritidsjob. Ideen med projektet er at fremme den finansielle forståelse, så de lærer at administrerer penge og at spare op frem for at få/ låne penge til at dække et behov her og nu. Temaet skal være rettet mod børn og forældre og skal overordnet bestå i: ”Du kan kun bruge de penge du har”.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Forbrugerrådet, Finansrådet, Skole & Forældre, Danmarks Matematiklærerforening, Børnerådet samt Penge- og Pensionspanelets sekretariat, der har fået til opgave at udarbejde et udkast til forslag til en kampagne.

Danmarks Matematiklærerforening afholder hvert år en temadag ”Matematikkens dag” for skolerne. I 2013 er temaet økonomi og derfor er det ifølge arbejdsgruppen yderst relevant at integrere kampagnemateriale i Matematikkens Dag i efteråret 2013.

Den primære målgruppe for kampagnen er børn som går i 7.-8. klasse og som dermed er mellem 13-15 år. Det er der de normalt bliver konfirmeret og ofte får en del penge i hånden, som de skal lære at spare op og prioritere. Derudover kan man få sit første fritidsjob når man bliver 13 år, og dermed tjene sine egne penge ud over dem som man evt. får i lommepenge.

Desuden er forældrene også en del af den primære målgruppe. Forældrene er vigtige at få med som rollemodeller for de unge, da undersøgelser peger på at børnene også gerne vil tale med deres forældre om penge og økonomi. Ideen med at engagere forældrene i undervisningsmaterialet er, at de også bliver opmærksomme på hvad børnene skal lære om penge og forbrug, så de også selv kan tale med børnene om det.

Udover børnene og forældrene er lærerne som underviser i matematik i 7.-8. klasse også en væsentlig målgruppe. Lærernes rolle vil blandt andet være at formidle og anvende det undervisningsmateriale, der bliver udarbejdet , så eleverne bliver motiveret til at lære om emnet.

For at udvikle et koncept for kampagnen, som adskiller sig fra eksisterende materiale og som samtidig effektivt når ud til målgruppen, arbejdes der på  at lave et undervisningsmateriale til elever og lærere, som kan være en del af Matematikkens Dag 2013.

I undervisningsmaterialet vil indgå en  film  hvor  børn og unge bl.a. fortæller om deres erfaringer med egne penge og forbrug.

Til filmen skal der udvikles opgaver som eleverne efterfølgende kan løse i klassen. 

Danmarks Matematiklærerforening har i den forbindelse tilbudt at stå for den faglige udvikling og testning af opgaverne via foreningens medlemmer.

Powered by Labrador CMS