Back to school.  Textbooks stacked on wooden school desk in front of green chalkboard.  Classroom setting.

Matematiklærerforeningen

Blog

Robotter kræver matematik

På lørdag dyster 15.000 børn og unge i hele Skandinavien om at blive de bedste til at køre med robotter. De vinder ikke, hvis de ikke kan anvende deres matematik i programmeringen af robotten.

Publiceret Senest opdateret

Matematiklærerforeningen

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lørdag den 10.november afvikler 40 skandinaviske byer robotkonkurrencen FIRST LEGO League. I Danmark er der 10 turneringer : Ballerup, Bornholm, Fyn, Færøerne, Gentofte, Herning, Horsens, Sorø, Sønderborg og Aarhus. Man er velkommen til at dukke op.
FIRST LEGO League (FLL) er en praktisk og teoretisk robotkonkurrence, der har til formål at give børn gode oplevelser med teknologi, naturvidenskab og læring og samtidig fremme deres forståelse for teknologiens betydning for erhvervsvirksomheder.
Turneringen finder sted fra midt i september til midt i november, og elever fra 4.-10. klasse kan medvirke. Eleverne tilmelder sig et 8 ugers tværfagligt projekt, der tager afsæt i samarbejde, indsigt, design, konstruktion, programmering og kommunikation. Desuden udarbejder de en teoretisk opgave indenfor det overordnede tema. Det betyder, at hele klassen kan være sammen om projektet, idet ikke alle nødvendigvis arbejder med computere og robotter. Vinderne går videre til den skandinaviske finale, som i 2012 afvikles i december på Statoils nye forskningscenter i Oslo. Bag det hele står FIRST Scandinavia - en stiftelse med det formål at stimulere børns interesse for naturvidenskab og tekniske/matematiske emner gennem engagerende projekter, hvor børn selv er drivkraften.
FLL er ikke kun en robotkonkurrence, men også en konkurrence om viden indenfor årets tema, der i 2012 er ”Senior Solutions” - Hvordan bevarer vi livskvaliteten når vi bliver ældre?
Når vi bliver ældre er der aktiviteter og opgaver man skal løse anderledes end man plejer
Det kan fx være sværere at gå op ad en trappe. Sanserne (se, høre, føle, lugte) er måske ikke alle lige gode. Kræfterne er heller ikke de samme, som da man var ung.
Det kan være svært at holde styr på sine regninger og sine bankkonti..
Hvordan kan vi sørge for gode levevilkår med tryghed og trivsel for alle, uanset alder?
Med Senior Solutions er der sat fokus på det at blive ældre og lære mere om hvordan vi kan sikre vores egen og andres alderdom.

Skal vi spilde matematiktimer på det?
Når man programmerer en robot, skal man fx have den til at køre en given afstand. For at kunne gøre det skal man beregne omkredsen af robottens hjul ud fra kendskab til hjulets diameter. Dernæst skal man dividere afstanden med hjulets omkreds for at bestemme hvor mange omgange hjulet skal køre. Masser af matematik for et barn i 6.klasse.
En robot kan programmeres til at kende forskel på en rød og en grøn LEGO klods. En lysføler måler hvor mange procent lys en klods sender tilbage til lysføleren. Det sker med en talværdi, som så kan benyttes i programmeringen. Talværdien er forskellig, afhængig af klodsens farve. Vi kender det fra biler, hvor det på en varm sommerdag er varmere at sidde i en sort bil end i en hvid. Igen masser af matematik for et barn i en 6.klasse.
Mange lærere vil sikkert være usikre på, om det er for svært at programmere. Det er ikke tilfældet. Programmeringsværktøjet fra LEGO er meget brugervenligt og klasserne er hurtigt fortrolige med det.
Hvad enten deltagerne er med for første gang eller har deltaget i flere år, vil konstruktionen af robotten altid starte helt forfra. Opgaverne er forskellige fra år til år, og de stiller forskellige krav til robottens opbygning og funktionalitet. De mere erfarne deltagere vil være bedre stillede, da de har en ide om, hvad der kan lade sig gøre med robotten og hvordan programmeringen skal gribes an. Men opgavens kompleksitet kræver et stykke analysearbejde, der er ens for alle og processen vil være ens for såvel gamle som nye deltagere.
Arbejdsprocessen i projektet fremmer udviklingen af problemløsningsteknikker, der ikke er specifikke for arbejdet med robotten, men kan overføres til andre situationer. Derved bliver deltagerne bedre i stand til at løse problemer, der kræver en systematisk analyse. Da problemløsningskompetence er en del af Fælles Mål 2009 for matematik, giver det mening for en matematiklærer at bruge matematiktimer på projektet.
Man kan finde masser af information om FIRST LEGO League på nettet. Brug en søgemaskine og søg på enten ”FIRST LEGO League” eller ”FLL”. Det samme kan man gøre på YouTube. Her får man mulighed for at se mange filmklip fra turneringerne overalt i verden. På verdensplan deltager ca. 300.000 børn og unge i FLL.
FLL s skandinaviske hjemmeside – www.hjernekraft.org - indeholder masser af informationer.
På samme hjemmeside ligger et scenarie fra et af forlagets MATEMATIKs netbaserede undervisningsmiddel – Matematikkens Univers. Hvis man på hjemmesidens forside (inden i det store billedfelt midt på skærmen) vælger punktet ”Ta en tur til Robotland” , får man mulighed for at lege og beregne med en robot på skærmen.

Powered by Labrador CMS