Blog

SkakMat

Børn og Unge I Aarhus Kommune har i et pilotprojekt undersøgt, om skoleskak kunne have indvirkning på børnenes matematikkompetencer.

Publiceret Senest opdateret

Matematiklærerforeningen

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I Aarhus har Rådmanden for Børn og Unge  i dialog med Børn og Unge-udvalget afsat et større beløb over en 3 årig periode, blandt andet til målrettede indsatser ift. dansk og matematik for elever der vurderes ikke at kunne opnå karakteren 02. Som en del heraf, skal der laves handleplan for matematik og talforståelse i et 0-18 års perspektiv. Her tænkes skoleskak ind som et tiltag i forlængelse af de gode resultater, som skoleskak viser.  Dansk skoleskak har foranlediget, at der er blevet udarbejdet en bog, med en matematikfaglig tilgang. På denne måde sikres  det, at skoleskak bliver en integreret del af undervisningen i matematik og medvirker til at opfylde de forenklede Fælles Mål.

Børn og Unge har i et pilotprojekt undersøgt, om skoleskak kunne have indvirkning på børnenes matematikkompetencer. Udover almindelige grundlæggende færdigheder, var der i projektet fokus på, om skakspillet havde indvirkning på problemløsning og mønstergenkendelse både med hensyn til tal og med hensyn til geometri.

I  perioden 1. januar 2013 - 31. december 2013 har elever på 5 skoler i Aarhus deltaget i pilotprojektet, blandt dem skoler, der er kendetegnet ved en høj andel af elever med dansk som andetsprog. Der deltog 554 elever fra 1.-3.klasse, hvoraf de 206 var kontrolgruppe. Hver klasse blev undervist i skak i ca. ½ år.

Der har i hele forløbet været tilnyttet forskning fra Center for Børneforskning ved Aarhus Universitet og forskerne har nu offentliggjort deres resultater.

Forskerne har benyttet resultaterne fra en test i matematik. Testen blev udarbejdet af Børn og Unge til brug for projektet. Børnene blev testet både før og efter at de blev undervist i og spillede skak.

Udover almindelige grundlæggende færdigheder, var der i projektet fokus på om skakspillet havde indvirkning på problemløsning og mønstergenkendelse både mht. tal og mht. geometri.

Alle deltagende skoler har givet gode tilbagemeldinger. De deltagende lærere hæfter sig især ved, at projektet har været medvirkende til at højne koncentrationsniveauet hos deres elever.  Projektet har formået at gøre en forskel hos en gruppe af elever, som har et udpræget behov for positive oplevelser i forbindelse med deres skolegang. Vi ved at denne målgruppe er overrepræsenteret i den gruppe af elever, som matematikindsatsen skal rette sig mod. Erfaringerne med de gode resultater fra skoleskak vil derfor kunne bruges i forhold til børnenes faglige og personlige udvikling. Det vil kunne foregå i både den fag-faglige undervisning, i den understøttende undervisning og i SFO.

Skoleskak vil blive tilbudt skolerne med henblik på at opnå bedre resultater i matematik og bidrage til, at flest mulige elever opnår karakteren 02, som er kravet for at kunne starte på en erhvervsskole.

Forskerne henviser til eksisterende viden om effekten af at spille skak:

Børnene bliver bedre til til beregning og fremadrettet planlægning

Børnenes koncentrationsevne forøges

Børnene bliver mere tålmodige og får øget selvkontrol

Børnene lærer et sæt adfærdsregler

og

Når man spiller skak sker der en direkte påvirkning af  inteligens og evnen til problemløsning

Udenlandske studier viser:

Effekten af skakundervisning slog igennem I børnenes resultater i PISA –undersøgelsen for 8-10 årige børn i italienske skoler. Skak forbedrede evnen til problemløsning

Et forsøg med 33 italienske skoler, hvor eleverne i 3.klasse fik 30 timers skak-undervisning, gav en markant forbedring i deres matematik test.

Om projektet I Aarhus konkluderer forskerne:

Der er meget tydelig effekt på forbedringen af børnenes mønsterkendelse, både hvad angår geometriske mønstre og talmønstre (=talrækker).

I Aarhus har de børn, som indgik I skakprojektet, generelt forbedret sig i matematik med 1/3 skoleår.

Østjyllands Radio har bragt et indslag om projektet, herunder et interview med Professor Michael Rosholm fra Trygfondens Børneforskningcenter ved Aarhus Universitet. Hør og se  her

Desuden bragte Østjyllands Radio et interview med forskningschef Andreas Rasch-Christensen fra VIA University College i Aarhus. Hør og se interviewet her.