Blog

Teknologifaglighed i matematikundervisningen

Danmarks Matematiklærerforening afholder en konference onsdag den 15. november 2023

Danmarks Matematiklærerforening afholder en konference onsdag den 15. november 2023 i Odense Congress Center. Konferencen vil sætte fokus på debatten om teknologifaglighed med udgangspunkt i faget matematik i grundskolen med en række oplæg fra indbudte gæster, der har klare synspunkter på opgaven – Professor Morten Misfeldt, Københavns Universitet, Direktør Michael E. Caspersen, It-vest - samarbejdende universiteter og Underviser og skolekonsulent Nina Blaabjerg Nielsen, Rødovre Kommune.

 Desuden vil deltagerne arbejde i 11 workshops med undervisere, der selv arbejder med teknologi i deres undervisning.

Programmet for konferencen findes her

Tilmelding og pris Pris 1495 kr. + moms. Prisen inkluderer materialer og forplejning. Tilmelding på www.dkmat.dk senest torsdag den 12. oktober 2023

Det er et politisk ønske, at den opvoksende ungdom skal have indblik i og viden om, hvordan ændrede teknologiske muligheder har og yderligere får betydning for skolefagene, privatlivet, arbejdslivet og den personlige dannelse. Samfundsudviklingen præges i vid udstrækning af mennesker, der har adgang til og viden om digitale teknologier. Derfor skal alle børn og unge have adgang til viden om teknologi og derigennem blive aktive medskabere af fremtidens samfund. Tiltaget skal derfor bidrage til udvikling af fremtidens kompetencer, diversitet, demokrati samt almendannelsen hos eleverne og senere i deres liv som aktive borgere. Nøgleordene er og bliver faglighed, viden om teknologi og elevernes personlige dannelse.

Regeringen vil have teknologiforståelse ind i et af skolens fag. I samfundsfag vil folkeskoleelever skulle lære teknologiforståelse. For i det stort varslede folkeskoleudspil, som præsenteres i denne uge, har digitaliseringsminister Marie Bjerre (V) sat sit aftryk.

Eleverne skal være "mere rustede til den digitale tid, vi lever i".

Undervisningen skal give eleverne lyst til at uddanne sig inden for digitalisering, teknologi og it, lyder det videre.

De nærmere detaljer om, hvordan teknologiforståelse og digital dannelse bliver en del af skoleskemaet, vil blive præsenteret senere.

Men Marie Bjerre fortæller, at det både skal handle om at forstå og anvende teknologien.

"Det kan eksempelvis være, at man bruger det i dansk og samfundsfag for at lære om, hvad sociale medier betyder for samfundet, demokratiet og kulturen. Og også hvordan man bruger digitale værktøjer og databaser i selve undervisningen", siger hun.

For digitaliseringsministeren er det vigtigt, at elever lærer at gebærde sig i den virtuelle verden "med samme regler og normer" som i den "virkelige verden".

Der vil videre være et behov for at "øge kompetenceudviklingen" hos lærere, så de er klædt på til at undervise eleverne.

 Desuden vil deltagerne arbejde i 11 workshops med undervisere, der selv arbejder med teknologi i deres undervisning.

Programmet for konferencen findes her

Tilmelding og pris Pris 1495 kr. + moms. Prisen inkluderer materialer og forplejning. Tilmelding på www.dkmat.dk senest torsdag den 12. oktober 2023