Blog

Vejlederkonferencen – hvornår, hvordan og hvorfor

Man får oplæg fra forskere, viden om kollegaers projekter, kendskab til forlagenes udgivelser og mulighed for at få kontakt med andre matematikvejledere.

Publiceret Senest opdateret

Siden 2014 har Danmarks Matematiklærerforening inviteret alle skoler til at deltage i den årlige matematikvejlederkonference, som i 2023 afholdes den 7. september.

Formålet med konferencen er at give matematikvejlederne/skolernes matematikansvarlige redskaber, kompetencer og indsigt, så de kan medvirke til at styrke deres kollegaers faglige og didaktiske kompetencer.

På konferencen præsenterer vi den fremmeste og mest aktuelle fagdidaktiske viden såvel nationalt som internationalt.

De faglige oplæg

Konferencen er opbygget som en kombination af faglige oplæg, en markedsplads, hvor kolleger giver dig indblik i deres indsatser på egen skole, samt forlagsudstillinger.

Gennem årene er det lykkedes for os at få oplæg fra både Holland, Sverige, Norge, Australien, England, Singapore, USA, Canada og selvfølgelig Danmark.

Programmet for 2023 findes her

Markedspladsen

Her finder deltagerne en ’buket’ af tiltag fra hele landet beskrevet af personer, der har været tæt på processen i de enkelte tiltag. Det vil være muligt i små tidsforløb af 10 - 15 minutter at lade sig inspirere og at nå mange stande på Markedspladsen.

Her kan man få en dialog med dem, der står ved standen, stille spørgsmål og lytte til de erfaringer der fremsættes - måske med lyst til yderligere kontakt og kommunikation. Der er afsat 1½ time til at kunne være på Markedspladsen.

Markedspladsen har hvert år været prioriteret højt, idet den giver mulighed for, at deltagerne kan lade sig inspirere af såvel store som mindre projekter og afprøve dem hjemme på egen skole.

Der udarbejdes et særligt program for de stande, der vil være på Markedspladsen. Standenes indhold er afhængige af, hvilke personer der byder ind med et projekt og om hvad.

Programmet udsendes sammen med deltagerlisten til deltagerne på konferencen ca. 8 dage før konferencen afholdes.

Forlagsudstillinger

Der er hele dagen mulighed for at orientere sig i undervisningsmaterialer fra flere forlag. Der er indrettet stande, hvor forlagene udstiller og præsenterer deres materialer, og der er forlagsmedarbejdere på standene.