Sponseret blog: Skole-Medicin-Temadagenen

Sponseret indhold

Sponseret indhold: Skole-Medicin-Temadag (SMT) - et nyt, gratis undervisningstilbud til elever på mellemtrinet

80 apoteksfarmaceuter kommer ud og underviser på mellemtrinet om lægemidlers does and don´ts

Publiceret Senest opdateret

• Hvilke informationer kan man hente fra en medicinpakke og fra indlægssedlen i medicinpakken?

• Hvorfor er noget medicin formuleret som tabletter, mens anden medicin kun finder vej ind i kroppen ved inhalation eller injektion?

• Hvor lang tid tager det egentlig at opløse en brusetablet?

Sponseret blog fra Skole-Medicin-Temadagen

Skole-Medicin-Temadagen (SMT) ledes af lektor og farmaceut Lotte Stig Nørgaard fra Københavns Universitet (Institut for Farmaci) og klinisk farmaceut Bettina Nygaard Nielsen fra Rigshospitalet (Juliane Marie Centret). Folkeskolelærer Uwe Herter fra Bernadotteskolen og farmaceut Trine Graabæk Hansen indgår også i projektgruppen bag SMT. SMT evalueres af Naturfagenes Evaluerings- og Udviklingscenter på Københavns Universitet og er støttet af Novo Nordisk Fonden

• Kan elever gennem diskussion og forskellige øvelser opnå ny viden om smerter og smertestillende medicin?

• Og hvordan kan elever lære at omgås medicin mere hensigtsmæssigt eller at vælge alternativer til medicin?

Disse og mange andre spørgsmål vil blive besvaret på det, der hedder Skole-Medicin- Temadag (SMT) som du kan melde din mellemtrinsklasse til at deltage i en hel skoledag i efteråret 2022/vinteren 2023.

SMT er allerede afprøvet med succes i 10 klasser. På SMT kommer en apoteksfarmaceut fra skolens lokalområde ud og underviser i din klasse. Eleverne vil ved at deltage i SMT få en unik mulighed for at få ny viden og handlekompetencer omkring medicin, sygdom og forebyggelse.

SMT er bygget op af 12 hands-on øvelser, som er udviklet af farmaceuter, læger, forskere og didaktikere – og dagen er tilpasset mellemtrinnet. SMT understøtter Åben Skole gennem en varieret skoledag sammen med det lokale apotek og fælles mål for natur/teknologi (undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation).

Vi indbyder 80 skoler til at deltage i SMT. Vi sørger for at finde en apoteksfarmaceut i lokalområdet, som kan komme ud at undervise i din klasse. Skriv til skolemedicintemadag@sund.ku.dk eller ring til Uwe Herter på 41 41 01 97, hvis du ønsker at tilmelde din klasse og/eller har spørgsmål til projektet.

Vores ambition er at gøre SMT til en fast tilbagevendende begivenhed på alle skoler i Danmark.

Mvh projektgruppen bag SMT.