Kim Køppen

Kim Køppen

Kim Køppen

Kim Køppen, lærer, PD i ledelse, PD og Master i specialpædagogik Jeg blogger om (special-)pædagogik mere overordnet, om skolen som organisation og om ledelse. 
Har arbejdet som lærer, speciallærer, leder og konsulent indenfor det kommunale system. De seneste syv år har jeg arbejdet som selvstændig med hovedvægt på pædagogisk - psykologisk rådgivning, ledelsessparring og supervision indenfor såvel det offentlige som i private organisationer. Sammen med en tidligere kollega har jeg skrevet bogen Vinterpædagogik - om undervisning af børn med svære adfærdsforstyrrelser (Kroghs Forlag). Mail: kim@koeppen.dk