Sponseret indhold

Europa-Kommissionen

Sponseret indhold

Sponseret indhold: Det handler om vores demokrati

Snart skal vi stemme til Europa-Parlamentet, men hvordan gør du undervisningen om EU relevant for dine elever? Europa-Kommissionen har udviklet et nyt, interaktivt undervisningsmateriale sammen med Kahoot. Du kan også lade en tur i besøgscenteret Oplev Europa danne rammen om undervisningen.

Publiceret Senest opdateret

Demokrati er en afgørende grundpille i vores samfund. Det har betydning for vores værdier, rettigheder, forpligtelser som borgere, ligesom det styrker vores menneskelige sammenhængskraft både nationalt og internationalt.

9. klasse på besøg

Vi lever dog i en virkelighed med konfliktområder helt tæt på, og krigen fylder meget hos både voksne og børn. En øget polarisering og tilstedeværelsen af fake news besværliggør samtidig de demokratiske processer, og det gør kun demokratiundervisningen endnu vigtigere. 

Quiz om valget 

Den 9. juni 2024 går danskerne til stemmeurnerne ved valget til Europa-Parlamentet. 370 millioner mennesker fra 27 EU-lande har stemmeret, og resultatet kommer til at have stor betydning for os, både politisk og personligt. Europa-Kommissionen har i den forbindelse udviklet det interaktive undervisningsmateriale ’Fra hverdag til verden – EU og dig’, der skal gøre elever fra 8.-10. klasse klogere på EU’s arbejde. 

Kampagnen består af tre Kahoot-quizzer, der kan bruges sammen eller hver for sig. Den første handler om, hvordan valget påvirker elevernes hverdag og fremtid, mens de to andre fokuserer på mad og tøj. Ved at tage udgangspunkt i emner fra elevernes hverdag, får de et indblik i de politiske diskussioner og valg, der ligger bag det tøj, de går i og den mad, de spiser. 

Sponseret indhold: Europa-Kommisionen

Europa-Kommissionen (ofte forkortet EU-Kommissionen, tidligere Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, EF-Kommissionen) er den udøvende gren af Den Europæiske Union og ansvarlig for at fremlægge lovforslag, implementere beslutninger, opretholde EU-traktater og administrere den daglige drift af EU. Medlemmerne tages i ed af Domstolen i Luxembourg, hvor de sværger at respektere traktaterne og være fuldstændig uafhængige i udførelsen af deres pligter i løbet af deres mandat.

”Kahoot-kurserne gør læringen om de vigtige, politiske processer i EU til et spil, hvor formålet er at skabe en god stemning og højt engagement i klasseværelset. Det er en anderledes pædagogisk tilgang til et vigtigt emne. Ved at inddrage leg og konkurrence, håber vi at gøre undervisningen mere fængende for eleverne,” siger Per Haugaard, chef for EU-Kommissionen i Danmark.

Oplev Europa: Byvandring og oplæg 

Undervisning i demokrati er relevant hele året, og her kan en tur til besøgscentret ’Oplev Europa’ være oplagt. Centret ligger centralt i København, og her kan eleverne lære mere om de enkelte EU-politikeres arbejde og mærkesager, ligesom der er mulighed for temabaserede oplæg, der på en underholdende og forståelig måde inddrager eleverne og lægger op til debat. 

Med telefonen i hånden og app’en Useeum kan eleverne også gå på en spændende byvandring, hvor de vil lægge vejen forbi blandt andet Christiansborg, Nordens hus, Europa-huset og andre centrale lokationer for EU-samarbejdet. På centrets hjemmeside kan du også finde onlinemateriale, hvis du ikke bor i nærheden af København, ligesom der findes materiale på EU-institutionernes Learning Corner.

”Det er helt afgørende, at vi klæder den næste generation af vælgere ordentligt på til at kunne tage aktiv del i demokratiet. Vores folkestyre er ikke en selvfølge, det er en værdi, som vi skal værne om og aktivt give videre”, slutter Per Haugaard.