Folkeskolens religionsrådgiver

Blog

Kildetyper til prøven

Har du fået undervist i de rigtige kildetyper? Er du opmærksom på kravene til opgivelserne? Det er ved at være sidste udkald.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Uanset om der bliver konflikt eller ej, er der ikke mange undervisningsgange tilbage, før vi skal trække til prøven i 9.

Eleverne kan tidligst trække tirsdag d. 3/4 og skal senest trække fem dage før de skriftlige prøver. På udtrækstidspunktet skal opgivelserne forelægge. 

Kravene til, hvad opgivelserne skal indeholde, er ændret og skærpet i de senere år. 

Folkeskolens religionsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Janne Skovbjerg er Folkeskolens religionsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: jann0350@skiveskoler.dk

Der er krav om, at kilderne indeholder minimum fem eksempler på andre udtryksformer end tekst. Disse skal tydeligt angives i opgivelserne.

Der skal være eksempler på både fiktion og ikke-fiktion. I kristendom er tekst defineret som: Uddrag af religiøse tekster og bøger (eventuelt i bearbejdet form), myter og fortællinger, avisartikler, sangtekster, lovtekster og baggrundstekster.

Som eksempler på "ikke tekst" nævnes: 

Ikke-fiktion: Dokumentarfilm, genstande der indgår i religiøse sammenhænge, pressefotos eller hjemmesider og ekskursioner.

Fiktion: Musikvideoer, kunstbilleder, computerspil og musik.

Ydermere er der en vigtig ting at iagttage. Eleverne må kun bruge kildetyper til prøven, som de er blevet undervist i. Det vil sige, at en elev, der ønsker at anvende et uddrag af en dokumentarfilm, kun kan gøre det, hvis en sådan forekommer i opgivelserne.

Det er derfor meget vigtigt, at vi har så stor diversitet i vores opgivelser som muligt. Ud over de ovenstående kan man medtaget en statistik, en spillefilm, en fast og en levende reklame. 

På denne måde giver vi eleverne muligheder for at vælge de kildetyper, der giver mening for dem til at belyse deres problemstilling.

De fleste af os har to - tre undervisningsgange tilbage. Har man ikke nået så mange kildetyper, kan de måske nå at blive presset ind.