Folkeskolens religionsrådgiver

Blog

Tid til fordybelse - undervisning de sidste uger på 9. årgang

Prøverne er aflyst og årskarakteren er udsat.  Vi er færdige med pensum, for vi skulle i gang med det prøveforberedende arbejde. Sådan er status. Så hvad gør vi nu?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Som udgangspunkt ved jeg godt hvilke årskarakterer, mine elever skal have. Men de sidste ugers fjerne nødundervisning har også vist mig nye sider af nogle af eleverne. Nogle af dem har leveret et stykke arbejde, jeg ikke har set før - i positiv forstand vel og mærke. De har vist en markant større faglighed, end jeg har set i timerne. 

Andre elever har som ventet haft meget svært ved at forstå opgaverne, når jeg ikke har siddet ved siden af dem. Så hvordan fylder jeg de sidste uger med noget meningsfyldt arbejde, hvor alle har mulighed for at vise, hvad de egentlig kan? 

Fordybelse 

Folkeskolens religionsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Janne Skovbjerg er Folkeskolens religionsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: jann0350@skiveskoler.dk

Løsningen for mig er blevet en fordybelsesopgave. 

Eleverne må selv vælge, hvilket emne de vil fordybe sig i. Det kan være en religion, munkelivet, overgangsritualer etc. De skal ikke lave problemstillinger, for det er noget af det, der er sværest for de fagligt svage elever. De skal derimod lave arbejdsspørgsmål. Efter den første uge skal de have godkendt emne og spørgsmålene. Det gør jeg for at sikre, at alle kommer godt i gang. De er blevet tilbudt møder på teams, så vi kan tale sammen “ansigt til ansigt”. 

Midtvejs i forløbet skal de sende fem til ti linjer om, hvordan det går med opgaven. Til sidst skal de aflevere en fem til otte minutters lydfil eller en screencastify, hvis de vælger at lave ex en powerpoint, som de taler ind over. 

Tidsforbrug 

Jeg har ladet mig inspirere af gymnasierne og har sat et timetal på opgaven. De forventes at bruge ti timer frem til 8. juni, som er sat som afleveringsfrist. Jeg har valgt dette for at hindre, at nogle af dem sidder og panikker over, hvor mange timer de skal lægge i de forskellige opgaver, vi giver dem her til sidst. Der er jo helt sikkert nogen, der vil føle det som et voldsomt pres at skulle toppræstere i alle fag, for at opnå en høj årskarakter. Med krav om en fem minutters fremlæggelse og ti timers arbejde signalerer jeg, at det først og fremmest er fordybelsen, de skal fokusere på. 

Mulighed

I den daglige undervisning når vi sjældent i dybden. Den er præget af alle kravene om kildetyper, mål mm. Der er ikke meget elevmedbestemmelse, fordi der er så mange ufravigelige krav.  Her får eleverne muligheden for selv at bestemme og for at fordybe sig i noget, de gerne vil lære mere om indenfor fagets rammer. 

Jeg har en forventning om, de fleste opgaver vil ramme det niveau, jeg har vurderet eleverne til. Men de sidste uger har vist mig, at nogen vil vise mig langt mere end i timerne. Og det glæder jeg mig til.