Astra-bloggen

Blog

Naturvidenskab på skoletoilettet

Naturvidenskab handler om virkeligheden. Knap 20.000 børn og unge har med Astras Masseeksperiment kortlagt Danmarks skoletoiletter og blevet klogere på både metode og fagfaglighed.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Fremtidens helte bruger naturvidenskab

Det er indlysende, at børn og unges interesse og kompetencer inden for naturvidenskab og teknologi er vigtige for fremtiden. Både fordi det er en vigtig del af dannelsen - altså det at være et oplyst menneske, der kan begå sig - og fordi den nysgerrige naturvidenskab har de kreative og kritiske redskaber, der kan forandre verden til et bedre sted.

Motivationsforskning peger på, at naturfagsundervisningen styrkes, hvis den er relevant og virkelighedsnær. Så kan eleverne identificere sig med fagene og se, at det har noget med dem selv at gøre - og med afsæt i denne motivation dykke ned i detaljerne og styrke deres fagfaglighed. Astras Masseeksperiment bygger på de principper.

Forskning i øjenhøjde

Masseeksperimentet afholdes hvert år ifm. Naturvidenskabsfestival som et samarbejde mellem forskere og undervisere. I 2017 var det forskere fra Aarhus Universitetshospital der fastlagde hypotese og design i klassisk, struktureret eksperiment for at sikre validitet.

Eksperimentet gør eleverne opmærksomme på, hvordan forskning i store populationer foregår, så de får en oplevelse af at være med til at bidrage til denne forskning. Eleverne lærer også, at når de arbejder eksperimentelt, skal de kun undersøge én variabel ad gangen. Desuden lærer de, at når der indsamles mange data, er det lettere at sige noget med sikkerhed.

Men når eleverne fra 5.b deltager, handler det ikke kun om at indsamle data til forskere. Der er masser af muligheder for at arbejde undersøgende, for med til Masseeksperimentet hører også en håndfuld undervisningsforløb. Ét forløb fokuserer på naturvidenskabelig arbejdsmetode. Et andet på innovation, og hvad eleverne kan gøre for at forbedre forholdene på deres skole. Og tre andre forløb berører videns- og færdighedsområder i Fælles Mål og bl.a. tager afsæt i, hvordan et toilet virker, hvad der sker i kroppen, når man tisser eller undersøger badevand for colibakterier.

Viden giver handlekompetence

Astra-bloggen

Astra er det nationale naturfagscenter i Danmark. Astra udvikler, samler og formidler den viden, du har brug for. Vi arbejder målrettet på at styrke netværk og understøtte relevant videndeling med det mål at skabe rammer for en optimal læring på din skole. Astra står bl.a. bag Science Talenter, Unge Forskere, Naturvidenskabsfestival, Masseeksperiment og er medarrangør af Big Bang - konferencen. Vi blogger bl.a. om talent, undersøgende arbejde, Engineering, den fælles naturfagsprøve, kommunal forankring og STEM.

Eleverne skal opleve, at naturvidenskab giver dem handlekompetence, og at de kan bruge (natur)videnskab til at træffe beslutninger på et oplyst grundlag, som påvirker deres liv, deres hverdag og deres trivsel - både lokalt og globalt.

Masseeksperimentet har i løbet af den seneste uge opnået massiv mediedækning og skabt debat om toiletforholdene på samtlige sendeflader. Den store opmærksomhed er en god anledning til at tale om forskningsresultaterne i klassen, og eleverne kan tale med deres forældre om, at de har været med - og dermed bruge eksperimentet til at bygge bro mellem skole og hjem.

Naturvidenskab handler om virkeligheden - også ude på skoletoiletterne. Og det er Astras Masseeksperiment et godt eksempel på.

Om Masseeksperimentet:

Hvert år udvikler Astra et nyt Masseeksperiment i samarbejde med en eller flere forskningsinstitutioner. Deltagerne i eksperimentet bliver en del af et større forskningsprojekt og eleverne er med til at skabe helt ny viden til gavn for eleverne selv og resten af samfundet. Masseeksperimentet tager altid udgangspunkt i børn og unges hverdagsliv, og tidligere eksperimenter har bl.a. vist, at de danske klasselokaler har for dårligt indeklima, elevernes drikkedunke er bakteriebomber og at de elever der går eller cykler til skole koncentrerer sig bedre end dem der bliver kørt i bil.

Masseeksperiment 2017 var støttet af Industriens Fond. Læs mere på www.masseeksperiment.dk og se årets introduktionsfilm her: https://www.youtube.com/watch?v=qn98L1lSujY