Folkeskolens naturfagsrådgiver

Blog

Årsopgave – tilpasset pga. corona

Efter 7. og 8. årgang afholder vi årsopgaver med faste emner. Dette års opgave er afstemt Corona-forholdene, og eleverne er i gang. Læs med her og bliv inspireret til årsopgaver. Det kan godt nås i år, og det giver måske god læring i denne tid med nødundervisning.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Landbrug årsopgave – uden corona

Den sidste tid på 8. årgang er hos os afsat til en årsopgave med dansk landbrug som omdrejningspunkt. Eleverne arbejder normalt som til prøven i 9.klasse. De søger viden, laver problemstilling med tilhørende arbejdsspørgsmål, og de fire naturfagskompetencer bliver sat i spil. Lige inden sommerferien er hver gruppe så oppe i en tillempet prøvesituation. Det er ren stilladsering til prøven i 9.klasse.

Folkeskolens naturfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Mette Mellerup er Folkeskolens naturfagsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: mettemellerup74@gmail.com

Landbrug årsopgave – med corona

Da det stadig var uvist hvornår og hvordan overbygningen skulle tilbage på skolen besluttede – min makker og jeg os for at gribe årsopgaven anderledes an i år. Men på trods af corona gennemfører opgaven.

Her er vores ide til dette års årsopgave om landbrug.

Eleverne har i et Meebook forløb fået tekster fra alle tre naturfag, samt tværfaglige kapitler fra den portal vi har abonnement på. Desuden er der links og filmklip med viden om landbrug.

Elevernes produkt er en bog på Book Creator, et program som ligger på Skoletube. Det gode ved dette program er, at man som lærer kan følge med i, hvad eleverne laver og give dem feedback i processen og ikke først når bogen/opgaven er afleveret.

ÅRSOPGAVE LANDBRUG INDHOLD

I jeres bog skal følgende være med:

Udviklingen af dansk landbrug (Historisk)

 • Fra samler og jæger til bonde
 • Opdyrkning og bosætning
 • Gødskning
 • Maskiner og teknologi

Sammenhæng mellem klima og landbrugsformer

 • Naturlige betingelser og menneskelige betingelser
 • Hvilke afgrøder dyrkes hvor?

Derudover skal I også komme ind på:

 • Intensivt vs. ekstensivt landbrug
 • Klassifikation af afgrøder som dyrkes i Danmark
 • Natursyn
 • Flowdiagram af en vare fra dansk landbrug 
 • Komponentbeskrivelse af de 4 almindelige kornsorter i Danmark
 • Sprøjtemidler
 • NPK-gødning /næringssalte - mikro og makro  
 • Sædeskifte
 • Vælg produktion af svin, høns, æg, kvæg eller mælk og beskriv denne produktion
 • Økologisk landbrug
 • GMO
 • Arealanvendelse i DK
 • Naturlandskab vs. kulturlandskab

Fra de tværfaglige tekster:

 • økologisk fodaftryk
 • madspil
 • Methan CH4 - køer og rismarker
 • mad nok?

En undersøgelse med planlægningsmodel

 • Der skal være hypoteser og en udfyldt planlægningsmodel til undersøgelsen.

Hvad kan man undersøge?

 • planteforsøg
 • spirringsforsøg
 • forsøg med gødning

Ovenstående er de faglige emner, som skal være med i bogen.

Derudover skal I huske at bruge de kommunikationsmåder, som hører til naturfag.

Jeres bog SKAL indeholde følgende:

 • Forside med navn, klasse og titel
 • Indholdsfortegnelse
 • Mindmaps
 • Faktabokse
 • Tidslinje
 • Multimodaletekster
 • Modeller
 • Komponentbeskrivelser
 • Flow-diagrammer
 • Forklaringer
 • Billeder/ tegninger med tekst
 • Videoklip med forklaringer - hvor alle fra gruppen er med.

Ikke bare en emneopgave

Da vores faglokaler bliver brugt som vaskestationer til at vaske hænder, så gennemføres vores naturfagsundervisning i almindelige lokaler. Denne opgave mangler jo en del og minder nok lige lovlig meget om en gammeldags emneopgave. Dette kompenserer vi for ved at lade eleverne arbejde videre med landbrug efter sommerferien. Når eleverne begynder på 9.årgang, skal de udarbejde problemstillinger om landbrug med tilhørende arbejdsspørgsmål, som de skal arbejde med.

Virker opgaven?

Det ved jeg ikke endnu. Men eleverne er i gang med at tilegne sig viden om dansk landbrug. De læser, diskuterer, tager notater, udvikler undersøgelser, tegner modeller og virker ivrige efter læring.

Det er ikke optimalt, men dog et forsøg på at få viden ud af nødundervisningen.

Jeg kan næsten ikke vente til at vores klasseværelser bliver fyldt med planteforsøg, alle mulige gødningstyper, jord, potter, NPK-testudstyr osv. Det bliver en fest og minder da lidt om ægte naturfag.

PS: vores 9.årgang har ligeledes arbejdet med bøger i Book Creator. De har arbejdet med det fælles faglige fokusområde de har trukket og derefter skrevet problemstillinger, som belyses i deres arbejde igennem bogen med fokus på de fire naturfaglige kompetencer.