Mette MellerupMettemellerup74@gmail.com

Folkeskolens naturfagsrådgiver

Blog

De ukendte spørgsmål

Dette indlæg er til ALLE naturfagslærere – for eleverne skal lære at metareflektere over de naturfaglige kompetencer fra starten af natur og teknologi. Så selvom du ikke er overbygningslærer, og ikke har afgangselever, så er dette betydningsfuld viden. Dette er en FÆLLES opgave igennem hele folkeskolens naturfagsundervisning.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Flickr/ Veronique Debord-Lazaro

Arbejdet med sommerens naturfagsprøver er i gang. Grupper er dannet. Eleverne har trukket deres fællesfaglig fokusområde. Der arbejdes nu med problemstillinger. De fire naturfaglige kompetencer skal i spil. Lærerne fungerer som vejleder, og timerne er til tider kaotiske, men fuld af energi.

Folkeskolens naturfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Mette Mellerup er Folkeskolens naturfagsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: mettemellerup74@gmail.com

Godkendelse af problemstillinger

Eleverne udarbejder en problemstilling, som passer til deres fælles faglige fordybelsesområde. Her er det vigtigt ikke at godkende deres problemstilling for tidligt.

”Det kan anbefales ikke at godkende elevernes naturfaglige problemstilling med tilhørende arbejdsspørgsmål fra fysik/kemi, biologi og geografi for tidligt, da eleverne kan have behov for at justere problemstilling, når de efter et stykke tid har arbejdet med og undersøgt det valgte fordybelsesområde.”

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf18/jan/proevevejledninger/181029-naturfag-faelles-proeve-proevevejledning-fp9.pd

De ukendte spørgsmål

Til prøven skal læreren præsenter eleverne for et antal ukendte spørgsmål. Det er her kernen i dette indlæg er. I de to år, som vi har haft elever til prøve (8 klasser i alt) samt mine censorerfaringer, har de ukendte spørgsmål primært omhandlet faglig viden. Efter snak med læringskonsulenterne på Big Bang og læsning af prøvevejledningen, må jeg jo sande at det er forkert:

”Når eleverne har afleveret, og læreren/lærerne har godkendt elevernes naturfaglige problemstillinger med tilhørende arbejdsspørgsmål, udarbejder læreren/lærerne et antal for eleverne ukendte uddybende spørgsmål, hvoraf et eller flere bør lægge op til undersøgende aktiviteter. De uddybende spørgsmål formuleres i forhold til elevernes naturfaglige problemstilling og inden for opgivelserne af det lodtrukne fællesfaglige fokusområde.

De uddybende spørgsmål skal anvendes under prøven til at synliggøre omfanget af elevernes naturfaglige kompetence i sammenlignelige kontekster med mindre, at det i prøveforløbet bliver aktuelt at stille andre uddybende spørgsmål.

De uddybende spørgsmål kan med fordel formuleres med udgangspunkt i et konkret materiale, som læreren har medbragt, fx en model, en graf, et datasæt, et andet argument, en hypotese eller en anderledes, men sammenlignelig kontekst i forhold til elevernes problemstilling. Problemstillingen kan fx anskues fra en anden synsvinkel, blive undersøgt på en anden måde eller belyst med en anderledes model.

Eksempler på generelle uddybende spørgsmål:

− I har fået udleveret to forskellige modeller, som viser …

- Diskuter fordele og ulemper ved de to modeller.

− Skitsér en undersøgelse på baggrund af følgende hypotese: ...

− Kan I ud fra jeres model opstille en hypotese og skitsere, hvordan den kan undersøges?

− Anvend følgende faglige begreber … til at argumentere for …

− Hvilke konsekvenser kan konklusionen af jeres naturfaglige undersøgelse muligvis have for …?”

file:///C:/Users/mette/Downloads/181029-Naturfag-faelles-proeve-proevevejledning-FP9.pdf

Viden om kompetencerne

Når de ukendte spørgsmål bliver formuleret på denne måde, så skal eleverne ikke have en konkret faglig viden. De skal have viden om kompetencerne. De skal have viden om hypoteser, variabler, instruktive tekster, formål mm til undersøgelseskompetencen. Ligeledes til de andre kompetencer.

Det er denne metaviden til kompetencerne, som eleverne skal lære fra de begynder med naturfag. Vi skal som faggruppe, måske se kompetencerne som ”big ideas in science”.  De fire kompetencer er fælles for naturfag gennem folkeskolen, og den mundtlige prøve er bygget op om kompetencerne. Der ligger en astronomisk opgave for alle naturfagslærer, for at få undervisningen drejet i den retning.

Videndeling 

Hvad gør du selv med de ukendte spørgsmål? Dette kunne være cool, hvis der er nogen som vil dele i kommentarfeltet, hvordan de laver deres ukendte spørgsmål.

Powered by Labrador CMS