Folkeskolens naturfagsrådgiver

Blog

Er natur og teknologi måske skolens væsentligste fag?

JA – men hvad er problematikkerne i faget? Jeg nævner i flæng – mangel på faglige kompetencer, mangel på faglokaler og materiale, kæmpe spænd i den faglige viden læreren skal besidde, få timer og måske en generel manglende respekt for N/T lærere.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Flickr/ cuba gallery

Fra nysgerrighed til frafald

Folkeskolens naturfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Mette Mellerup er Folkeskolens naturfagsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: mettemellerup74@gmail.com

Når de små poder begynder i 0.klasse er de (fleste) fyldt med iver, gejst og nysgerrighed. De lærer at læse og regne. De møder også skolens måske væsentligste fag – natur og teknologi. I faget skal eleverne møde den omverden, som de er en del af: naturen, teknologien, mennesket og miljøet. Kimen til deres naturvidenskabelige rejse lægges i N/T faget.

”I natur/teknologi skal elevernes egne oplevelser, undersøgelser og erfaringer prioriteres og indgå i en tydelig kontekst og i relation til omverdenen. Den praktiske og undersøgende undervisning, der ofte foregår uden for klasselokalet har en fremtrædende plads i arbejdet med elevernes læring i natur/teknologi. ”

https://www.emu.dk/modul/vejledning-faget-naturteknologi

I citatet er det fundamental, at undervisningen skal være praktisk og undersøgende. Men er den det?

Faget er som overbygningens naturfag opbygget om de fire kompetencer: undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation.

Undersøgelseskompetencen burde står stærkest – hvis undervisningen skal være praktisk og undersøgende.  Men gør den det?

Vi burde sende de mest nysgerrige elever til overbygningen med dette fag. Men gør vi det?

Lærerens rolle

63% af landets N/T lærer har kompetencedækning i faget - dvs. deres leder har sagt god for, at de kan dække faget. Jeg er selv en af den slags lærer – naturfagslærer fra overbygningen, men ingen linjefag i N/T. Kan jeg undervise i faget – ja, men jeg kommer til kort. Specielt i teknologi delen, her kunne mine elever være bedre tjent med en linjefagsuddanet N/T lærer. Her skal stoltheden begraves, og hjælp skal hentes ind i klassen – fra en kollega eller udefra.

Lad os satse på at en del af de 180 millioner, som er sat af til naturfag i årene 2018 til 2024, ikke kun teoretisk bliver brugt på en opkvalificering af faget, men også i praksis!

JA - både til dannelse og uddannelse

Hvis elevernes lyst og nysgerrighed slukkes i natur og teknologi, så kæmper de sig igennem naturfag i overbygningen. Når de skal vælge ungdomsuddannelse bliver naturfagene fravalgt, ligeledes et fravalg ved uddannelsesvalg.

Så svaret er JA natur og teknologi er skolens væsentligste fag, både når det gælder dannelses og uddannelse.  

 Q.E.D.