Folkeskolens naturfagsrådgiver

Blog

Hvad kan modelleringskompetencen i naturfag?

Denne kompetence kan skabe kreativitet og omsætte uhåndgribelig viden. Eleverne kan gennem egne modeller opnå forståelse og stolthed ved egne produktioner. Tegning er et grundelement i min naturfagsundervisning, både for små og store elever.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I dette semester har vi på 7. årgang haft fokus på egne modeller. Eleverne har selv tegnet modeller af deres nye viden. Der er blevet brugt A3 papir, karton, farveblyanter, tuscher og kreativiteten har spiret i hele forløbet.

Fra film, YouTube klip og multimodaltekst til model

Folkeskolens naturfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Mette Mellerup er Folkeskolens naturfagsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: mettemellerup74@gmail.com

I dette forløb har vi arbejdet med 3 forskellige tilgange til at producerer egne modeller.

  • Fra tekst til model

I dette forløb læste eleverne en tekst om jorden og økosystemer. Efter de havde læst teksten, skulle de omsætte den læste tekst til en model. Den faglige snak eleverne skal igennem for at finde ud af, hvad modellen skal indeholde er lærerig og meningsgivende for dem.

  • Fra film til model

I geografi havde vi en fagdag med fokus på vejret. Her så eleverne en film om vind. I denne film er der bl.a. beskrivelser af, hvordan vinden opstår. Men også fortællinger fra folk, som har oplevet orkaner mm. Her bliver deres snak præget af, hvad der er centralt for at forstå vinden. De bliver opmærksomme på, hvordan naturvidenskabelige programmer ofte sættes sammen – med viden og øjenvidneberetninger.

http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=010409122005

  • Fra elevproduktion på YouTube til model

I geografi har vi også arbejdet med det geologiske kredsløb. Her så eleverne en video på YouTube, hvor 1.g elever ved hjælp af egen model forklarer det geologiske kredsløb. (Der må sidde en MEGET stolt geografilærer et sted i landet.) Her er der skruet op for fagsproget. Løsningerne vi ser fra vores elever er differentieret i sværhedsgraden. Nogle elever vælger at tegne næsten det samme, som de ser i film. Andre kaster sig ud i vilde kreative modeller.

Prøv denne undervisningsform af

Har du ikke prøvet at arbejde med modelleringskompetencen, hvor det er elevproduktioner af modeller, så prøv det af i dit næste forløb. Det virker, og eleverne er begejstret for denne arbejdsform.

Jeg bruger det i indskolingen, på mellemtrinnet og i overbygningen. Eleverne viser stolthed og begejstring over deres egne modeller. Derudover pynter de flot i et hvert faglokale.

Naturfag og kreativitet længe leve..