Folkeskolens naturfagsrådgiver

Blog

Naturfagsprøven: Hvad skal du sende til censor?

I disse dage færdiggøres mængder af materiale til landets censorer. Det er for nogle en jungle og en anselig arbejdsbyrde – for andre bare afslutningen på endnu et skoleår. Her kommer en tjekliste til materialet som skal sendes.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Tidspunkt:

Materialet skal være censor i hænde 14 dage før afholdelsen af prøven.

Folkeskolens naturfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Mette Mellerup er Folkeskolens naturfagsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: mettemellerup74@gmail.com

Materiale:

Du skal sende

  • Elevernes godkendte problemstillinger med tilhørende arbejdsspørgsmål
  • Prøvetidspunkter
  • Prøvested
  • Uddybende spørgsmål 
  • Opgivelser

Problemstillinger med arbejdsspørgsmål:

På dette ark skriver eleverne deres navn og klasse. De skriver deres fælles faglige fokusområde og deres problemstilling. Dette ark må max fylde et A4-ark.

Arbejdsspørgsmålene sikre, at de kan komme med løsninger på deres problemstilling. Det kan være hensigtsmæssigt, at der ikke er for mange. Disse spørgsmål skal dække alle tre fag og være kompetencevendte. Det betyder, at eleverne skal tænke undersøgelser, modellering, perspektivering og kommunikation ind i deres arbejdsspørgsmål.

Prøvetidspunktet:

Prøven tilrettelægges så 4, 5 eller 6 elever aflægger prøve samtidig. De går til prøven enten individuelt eller i grupper af 2 eller 3 elever. Prøven er to timer inkl. Karakterfastsættelse.

Elever/grupper der er til prøve arbejder – så vidt muligt – med forskellige problemstillinger.

Uddybende spørgsmål:

Disse spørgsmål kan med fordel tage udgangspunkt i konkrete materialer – fx. modeller, grafer, datasæt, et argument, en hypotese.

I prøvevejledning er gode eksempler på side 18 -20

Opgivelserne:

De skal organiseres tværfagligt for hvert af de fællesfaglige områder. Det betyder, at censor kan se, hvad eleverne har arbejdet med til hvert enkelt fællesfaglige område.

På side 9 til 11 i prøvevejledningen er der fine eksempler. 

Hvad betyder ”sendes til”?

Så vidt jeg kan læse kan materialet både sendes pr. mail og i papirform. Dette kan aftales indebyrdens mellem lærer og censor.

Den gode tone

Er du i tvivl, så skriv til din censor. Så kan I sammen finde løsninger – og husk at holde en god tone.

Melder der sig andre spørgsmål så skriv til mig Mette.mellerup@skolekom.dk eller til læringskonsulenterne i UVM.

Må vi alle – elever, lærere og censorer få nogle oplevelsesrige dage fyldt med naturfag, stolthed og oplevelser – sikkert på godt og ondt.

Links:

Bekendgørelsen https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202890 - bilag 1 stk 4 omhandler naturfag

Prøvevejledningen https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf18/sep/180905-proevevejledning-faelles-proeve-naturfagene-fp9.pdf