Folkeskolens naturfagsrådgiver

Blog

Nødundervisningen skal udfordres – eleverne fortjener bedre…

Tiden med en global pandemi er usædvanlig for os. Der er spørgsmål, som ingen af os kender svarene på. Interessekonflikterne står i kø og holdninger krydser klinger i alle medier. Afgangseleverne bliver gidsler i manglende viden og kompetencer. Hermed en opfordring til, at vi sammen tage kampen op for elevernes fremtid.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hver af os har forskellige fokus på, hvad der pt er væsentligst for os – både privat og i vores virke som lærer. Vaccinen ruller i disse dage ud over det danske land, og takke være for det. Men det ændrer ikke ved den kendsgerning, at hverken elevernes eller vores vante hverdag er tilbage foreløbig. 

Mit fokus som naturfagslærer i denne tid er helt klar. Jeg har to punkter, som min tid skal bruges på. ”Bekendtgørelsen om nødundervisning” stk. 4 skal tvistes, drejes og udfordres på alle niveauer. 

Folkeskolens naturfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Mette Mellerup er Folkeskolens naturfagsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: mettemellerup74@gmail.com

Desuden skal undervisningsministeren udfordres på sommerens prøve i naturfag – derom siden. 

”Bekendtgørelsen om nødundervisning” stk. 4

”Pligten til at give nødundervisning omfatter ikke praktisk orienteret undervisning i fag eller aktiviteter, hvor det vil være forbundet med uforholdsmæssige faglige, praktiske eller sikkerhedsmæssige vanskeligheder at gennemføre undervisningen uden samtidig tilstedeværelse af underviser og elever, kursister eller deltagere. Institutionen eller skolen udskyder i nødvendigt omfang allerede planlagt praktisk orienteret undervisning, så den gennemføres, når pligten til at give nødundervisning er ophørt. Omvendt kan institutionen eller skolen fremrykke allerede planlagt undervisning, der ikke er praktisk orienteret, så denne gennemføres som nødundervisning.”

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/242

Min fortolkning af ovenstående er, at en stor del af naturfagene er praktisk orienteret undervisning, som ikke pga. praktiske og sikkerhedsmæssige årsager kan gennemføres hjemme. Dette betyder, at vores elever mangler en stor del af den praktisk orienteret undervisning, hvor de tilegner sig undersøgelseskompetence. 

Vores fire klasser på 9.årgang mangler pt undervisning i faglokalerne fra midt i marts og frem til sommerferien. Samt fra ugen inden juleferien og indtil videre frem mod den 17/1 2021. De mangler laboratorievaner og sikkerhed samt undersøgelseskompetencer.  Men som alt ser ud nu skal de til samme prøve og bedømmes efter de samme krav, som årgangene før dem. 

Er deres eksamen ikke bare en lille brik i et kæmpe puslespil, der skal lægges under en pandemi. Jo muligvis, men det er ”mine brikker” i dette puslespil. Jeg vil kæmpe med næb og klør for at de brikker bliver lagt rigtigt. Eleverne skal ikke lades i stikken og blive mindre kloge til naturfag, blot fordi de lige gik i 8. og 9. klasse da COVID-19 hærgede verden.

Alle kanaler skal bruges – forældre, læringskonsulenter, DLF, folkeskolen.dk og pressen. Vi kan ikke lade en pandemi spænde ben for den kommende generations kompetencer. Dette gælder jo ikke kun for naturfag, men for alle skolens fag.

Vi har siden COVID-19 ramte landet set opfindsomhed på alle planer. Denne opfindsomhed skal nu bruges til at finde de timer, hvor eleverne skal lave undersøgelser i faglokalerne. 

Det er klart et tveægget sværd – manglende kompetencer på den ene side og mundtlig samt skriftlige eksamen på den anden side. Eleverne skal have muligheder for at gå til eksamen med de kompetencer, som er forventelige efter at have modtaget undervisning i naturfag, og de skal kunne gå ud i livet uden at mangle viden og kompetencer om naturfag.

Så det er nu opfindsomheden skal slippes løs, samt gerne er hjælpende hånd fra politisk side.