Folkeskolens naturfagsrådgiver

Blog

Nyttig viden til naturfag pt

Et fag i vælden – det kan man roligt kalde naturfagene i disse år. Fra UVM er der kommet nye læseplaner, nye skriftlige afgangsprøver og ny prøvevejledning. Andre nyttige oplysninger er bl.a. fra Naturfagsmarathon, Engineering day og 99 arter.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Flickr/ BuildingF

Dette indlæg er inspireret af min dagsorden til vores fagteammøde i næste uge. Indlægget er tænkt som en hjælpende hånd til at følge med i vores fag. Jeg har samlet links mm, så det er hurtigt at gå til.

Folkeskolens naturfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Mette Mellerup er Folkeskolens naturfagsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: mettemellerup74@gmail.com

De nye læseplaner

”Børne- og Undervisningsministeriets vejledende læseplaner og undervisningsvejledninger for folkeskolens fag er blevet revideret. De nye læseplaner og undervisningsvejledninger afspejler, at bindingerne i Fælles Mål er løsnet, og at der nu er større råderum til lærernes tilrettelæggelse af undervisningen. 

Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik den 19. maj 2017 en aftale om at reducere antallet af bindende mål i Fælles Mål. Aftalen betød, at de overordnede kompetencemål, for hvad eleverne skal kunne, fortsat er bindende, mens de underliggende færdigheds- og vidensmål er blevet vejledende.”

https://emu.dk/grundskole/dansk/nye-laeseplaner-og-undervisningsvejledninger-folkeskolens-fag

 

De nye digitale afgangsprøver i naturfag

Til sommer er de digitale prøver i biologi, geografi og fysik/kemi ændret.

Prøven er skriftlig og eleverne har nu én time til besvarelsen. Der må ikke bruges hjælpemidler og der gives en karakter.

”Eleven prøves på tværs af de tre dele i forståelse og anvendelse af fagbegreber og sammenhænge i fysik/kemi, inden for kompetenceområderne undersøgelse, modellering og perspektivering, herunder at eleven kan

  •  analysere og vurdere undersøgelser og modeller med naturfagligt indhold,
  •  forholde sig til problemstillinger med naturfagligt indhold,
  • genkende naturfaglig argumentation og
  • vurdere og vælge relevante handlemuligheder.”

Der kommer en eksempelprøve til de tre naturfag – inden længe!

https://www.folkeskolen.dk/1089596/nye-digitale-proever-i-naturfagene-til-sommer

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=211196&fbclid=IwAR3E5Ww3r2xYSjGsbl24hq9bACjziBXxLrKfgrXIt7vvkM76Wl85vtZHSBA#id441fe2ee-13ce-4486-ae4b-942b721eb697 stykke 8,9 og 10

Den nye prøvevejledning

Her er ganske kort nogle af justeringerne i den nye prøvevejledning:

  • Eleverne skal have løbende vejledning
  • Alle tre faglærere skal godkende problemstilling og arbejdsspørgsmål
  • De uddybende spørgsmål skal stilles under prøven
  • Antal normalsider 50-70 pr. fælles faglige fokusområde

Læs mere her:

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/forberedelse/proevevejledninger

https://www.folkeskolen.dk/1091314/den-faelles-proeve-i-naturfagene-har-faaet-justeret-bekendtgoerelse-og-vejledning

https://astra.dk/f%C3%A6llespr%C3%B8ve 

Naturfagsmarathon

Opgaverne er frigivet. Er du i en kommune som ikke er med til Naturfagsmarathon, så har du mulighed for at se nogle af opgaverne på følgende link:

https://www.nvhus.dk/naturfagsmaraton/?fbclid=IwAR3qJEVwCzkQVjdCTFx0lgkL6sJDqXiP2oE7d3JFSRdHontdoqKpT7A_VHE 

Engineering day uge 45

”Engineering Day er dagen, hvor dine elever med naturfaglig viden og gennem engineering selv udvikler og tester praktiske løsninger på konkrete samfundsudfordringer. Det giver dig en smagsprøve på, hvad det vil sige at arbejde med engineering i undervisningen.”

Selvom det har været Engineering day i år, er her nogle super fine opgaver. Vi har arbejdet med ”gør skolevejen sikker” på 6.årgang – og det var en god og lærerig dag.

Find opgaverne her – Både til mellemtrinnet og udskolingen.

https://engineerthefuture.dk/engineering-day/ 

99 arter og iNaturalist

”99 arter er en indsats, der har til formål at vække flere børns interesse for naturen og motivere og inspirere forældre og børn til at tage ud i naturen. Projektet er et samarbejde mellem Danmarks naturfredningsforening og Naturhistorisk Museum Aarhus.”

https://www.99arter.dk/

”En af verdens mest populære naturapps, iNaturalist hjælper dig med at identificere planterne og dyrene omkring dig. Kom i kontakt med et fællesskab af flere end 400.000 forskere og naturforskere, som kan hjælpe dig med at lære mere om naturen! Hvad mere er, ved at optage og dele dine observationer, vil du skabe forskningskvalitetsdata til forskere, som arbejder for bedre at forstå og beskytte nature”

https://www.inaturalist.org/

Jeg håber, at du har fundet inspiration i overstående. Kender du til anden nyttig viden, så skriv dem endelig ind som en kommentar.

Glædelig december til alle i den danske folkeskole/ Mette.

PS: hvis der er nogle af jer læsere, der indimellem har brug for indlæg som dette – så skriv endelig.