Folkeskolens naturfagsrådgiver

Blog

Øh – hvad? Karakter i naturfag, del 1

Igen et år uden afgangsprøver i naturfag, samt et år med en del online undervisning. Så hvordan giver vi eleverne retmæssige årskarakter? Og hvordan afgiver vi en retfærdig karakter i den fælles obligatoriske mundtlige prøve?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Fredag inden påske fik vi tilsendt fagene, som hver af vores 9.klasser skulle have været til prøve i til sommer. Eleverne fik fagene at vide, så de ved hvilke standpunktskarakter der ophøjes til prøvekarakter. Alt var egentlig i den skønneste orden – indtil jeg fik læst den sidste slides med informationer til eleverne. Her stod der ”Den obligatoriske Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi, bliver standpunktskarakteren også konverteret til eksamenskarakter” 

Øh-hvad? 

Folkeskolens naturfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Mette Mellerup er Folkeskolens naturfagsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: mettemellerup74@gmail.com

Helt præcist – hvad betyder den sætning? Vi undlod at vise dette slide til eleverne, da jeg godt ville vide, hvad dette indbefatter. Det vidste sig at blive en større opgave at finde hoved og hale i dette års karaktergivning …

Jeg talte med en kollega, som havde 9.årgang sidste år. Så talte jeg med min leder og til sidst en af fagkonsulenterne. Endnu engang måtte jeg sidde måbende på min stol hjemme i stuen og reflektere over beslutninger – alene og uden kollegaer at sparre med.

Karaktergivning

Karakter skal afgives senere end vanligt, så har vi mere tid at bedømme eleverne i. Det giver jo god mening.

”Eleverne modtager undervisning til skoleårets afslutning. De afsluttende standpunktskarakterer i alle fag og fagområder gives tidligst den 10. juni og senest den 15. juni 2020 for elever i 9. og 10. klasse” 

https://www.friskolerne.dk/fileadmin/filer/Nyheder/Nyheder_jan_20_-_juli_20/Brev_om_aflysning_af_folkeskolens_prøver_24._april_2020.pdf

De enkelte karakter i fagene fik mig til at overveje – hvad bedømmer vi egentligt? Jeg tænkte på de fire kompetencer, og jeg blev enig med mig selv om, at vi bedømmer på elevernes evne til at opfylde og bruge disse kompetencer. 

Men det er en skriftlig prøve, som eleverne muligvis kommer til! Eller den obligatoriske mundtlige prøve, hvor eleverne officielt for første gang får en tværfaglig karakter. Igennem mine overvejelser kom jeg til den konklusion, at den måde vi giver karakter på, faget og prøveformen ikke hænger sammen i naturfag! Jeg fik ringet til en kollega, og vi blev enige om at sætte fokus på denne problemstilling i naturfag. Dette vil vi gøre ved at skrive blogindlæg, med en overskrift og karakter i naturfag, del 1,2,3 osv. Vores håb er at sætte gang i en debat om karaktererne i naturfagene – både her på folkeskolen.dk og de på sociale medier. 

Den obligatoriske prøve – i år

I år – åbenbart som sidste år – skal vi give eleverne en karakter i den mundtlige obligatoriske prøve. En tværfaglig karakter. Men det kan jeg da ikke, når eleverne ikke skal til prøve? Det kan jeg så godt, for det skal være et gennemsnit af de tre karakterer, som jeg giver i naturfagene!!!

Særligt for prøvekarakteren i bundne fælles prøve i naturfagene 

”Skolerne giver afsluttende standpunktskarakterer i hvert af fagene fysik/kemi, geografi og biologi. Den karakter, som skal ophøjes til prøve- karakter ved den bundne fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi og træde i stedet for en karakter ved denne prøve, skal findes ved et simpelt gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer givet i henholdsvis fysik/kemi, biologi og geografi. Der afrundes til nærmeste karakter i karakterskalaen, og der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer”

https://www.friskolerne.dk/fileadmin/filer/Nyheder/Nyheder_jan_20_-_juli_20/Brev_om_aflysning_af_folkeskolens_prøver_24._april_2020.pdf

Nogle lærere afholder en form for prøve på skolen, for at eleverne kan få lov at vise, alt hvad de kan. Her får de en karakter – som ligger højere eller lavere end gennemsnittet, hvad så? Er man så civil ulydig, hvis denne karakter skrives på karakterbladet? 

Der er forskellige grene af denne karakterdebat – her er et par stykker:

  • Dette års karakter
  • Kriterierne som standpunktskaraktererne gives efter
  • Hvordan kan standspunktskarakteren både indeholde det skriftlige og mundtlige?
  • Til den obligatoriske mundtlige prøve får eleverne en tværfaglig karakter for første gang …

Umiddelbart et emne, som kræver en debat – både blandt naturfagslærere, men så sandeligt også højere oppe i systemet!!!

Dette er del 1 og i den kommende tid vil min kollega og jeg skrive flere indlæg med temaet ”karakterer i naturfag”.

Vi håber på debat og ændringer, samt refleksioner, sparring og en general snak blandt naturfagslærere om karakter.