Folkeskolens naturfagsrådgiver

Blog

På bar bund og afveje … (måske)

Har de sidste to dage, sammen med mine kollegaer, givet et hav af karakter på 9.årgang i projektopgaven. Nu sidder jeg med en kop kaffe og reflekterer over elevernes karakter. Dagens indlæg handler om disse refleksioner.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto:flick.com/Cats five

Karakterskalaen i folkeskolen skal fordele sig som en normalfordelingskurve. Karaktererne skal på landsplan normalfordeles omkring middelkarakteren 7. Det er p.t. ikke min oplevelse for vores fire 9.klasser – hverken i standpunktskarakter, terminsopgaver eller projektopgaven.

Folkeskolens naturfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Mette Mellerup er Folkeskolens naturfagsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: mettemellerup74@gmail.com

Hvor er midterbørnene?

Oplevelsen af at de dygtige bliver dygtigere – og her vil jeg gerne pointere, at de bliver ekstremt skarpe på kompetencer, som dette land har brug for. De er nysgerrige, opfindsomme, videnssøgende, velargumenterende og fagligt funderede.

Til denne oplevelse hører også en anden gruppe af elever, nemlig de fagligt udfordrede. De falder  tydeligt igennem. De kan ikke honorere kravene om problemstillinger, problemformuleringer og den selvstændige arbejdsform, som kræves.

Men hvor er midterbørnene- den store gruppe som skulle have 7. Ja vi har da også elever, som får syv, men der er ikke her, hovedparten af karaktererne ligger. Hvorfor?

Inklusion

Et ord spøger i mit hoved – inklusion. I min tid som lærer er der kommet flere elever i klassen med indlæringsvanskeligheder. Elever som før i tiden gik i specialklasser med undervisning, der var tilrettelagt til dem. Nu sidder en stor del af disse elever i store almen klasser (28 elever) og skal følge med. Nå ja, og så skal læreren lige huske at stilladser, undervisningsdifferentiere, opgavedifferentiere, opstille læringsmål og bevægelse. Men stadigvæk - det ændrer ikke at der er et gab mellem eleverne. A og B holdet bliver udkrystalliseret dagligt, time for time.

De dygtige elever

Men hvad er forklaringen på, at de dygtige elever bliver dygtigere? Fokus på evnen til at tilegne sig viden gennem læsning, fokus på hvorfor man skal lære, dygtigere lærere, tydeligere mål, kompetencebaseret undervisning, tværfaglighed i naturfag eller måske noget helt andet. Er faktisk på bar bund, men kan konstatere at de dygtige elever, jeg har nu – i forhold til for år tilbage - er dygtigere.

Projektopgave karaktererne  

Dette års projektopgave karakterer blev heller ikke fordelt efter normalfordelingskurven med 7 som middelkarakter. Vi er skarpe på stilladsering, formalia omkring projektopgaven og kriterierne for den enkelte karakter. Men endnu engang ser vi, hvordan en gruppe elever kan honorere den akademiserede projektopgave og en forholdsvis stor gruppe som gerne vil, men ikke kan. 

Når alt kommer til alt, skal karakteren vel afspejle det, som eleven kan og ikke bare følge en kurve! - men hvad med dem, som bare ikke kan?

Jeg er muligvis helt på afveje i dette indlæg. Håber vi kan få en debat i gang om projektopgaver, karakter, inklusion og dygtige elever.

                                                                                                     

God dag / Mette