Folkeskolens naturfagsrådgiver

Blog

Større valgfrihed til de fællesfaglige fokusområder

De nye læseplaner, undervisningsvejledninger samt lempelsen af viden/færdighedsmålene giver nu mulighed for nye fællesfaglige fokusområder. Kravene er ændret og den enkelte udskoling har et større råderum, når eksamensemnerne skal vælges.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hvad er kravene nu?

Fra 7. til 9.klasse skal eleverne undervises i seks fællesfaglige undervisningsforløb. Det er stadig muligt at vælge fokusområderne fra læseplanerne, men man kan også vælge sine egne.

Folkeskolens naturfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Mette Mellerup er Folkeskolens naturfagsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: mettemellerup74@gmail.com

Hvis man vælger sine egne fokusområder – skal mindst to af følgende kriterier være opfyldt

  • Det skal inddrage elevernes egne undersøgelser i lokalområdet.
  • Det skal inddrage elevernes arbejde med teknologi.
  • Det skal inddrage interessemodsætninger, så eleverne får mulighed for at tage stilling.

Forløbene skal være problembaserede

De fællesfaglige undervisningsforløb skal være problembaseret, dvs. eleverne skal gennem undervisningen prøve kræfter med emner som fx ansvarlighed for naturen, brugen af naturressourcer eller brugen af teknologi. Når eleverne arbejder med sådanne emner, er håbet, at de udvikler viden og kompetencer på tværs af faggrænser.

Karakteristika ved problembaseret undervisning

  • Eleverne er medbestemmende i forhold til valg af et afgrænset naturfagligt område.
  • Eleverne belyser en eller flere problemstillinger inden for det afgrænsede naturfaglige område.
  • Eleverne får lejlighed til på egen hånd at formulere og undersøge udvalgte spørgsmål, der relaterer sig til problemstillingen.
  • Eleverne får lejlighed til at arbejde med handlinger eller forslag til handlinger undervejs i forløbet.

Den problembaseret undervisning giver mulighed for at få nærområderne sat i spil – på en helt ny måde. De elever, der bor i byen, kan undersøge naturen, støj, partikelforurening og meget mere. De elever, som bor tæt ved landbrug, havbrug eller andet kan have det som fokus. Naturtyper, som er karakteristik for dele af Danmark, kan atter spille en rolle i naturfagsundervisningen.

Fagteamet

De nye læseplaner og nye emner til fællesfaglige fokusområder er et anliggende for fagteams på skolerne. Med de nye læseplaner er der mulighed for sammen at se på årsplaner. Måske der er ny emner og ideer til det kommende skoleår. Der er ligeledes muligheder for at vælge nye problembaseret fællesfaglige undervisningsforsøg.

Virksomhedsbesøg

En mulighed kunne også være at involvere de lokale virksomheder. De skriger på et samarbejde med os i adskillige kommuner. Dette hænger jo sammen med problembaseret lokal undervisning. Dette koster dog på tidskontoen, så hvis den er i minus …

Summa summarum

I min optik er dette et skridt i den absolutte rigtige retning. Naturfagsundervisningen er sat mere fri, og grebet om vores undervisning er løsnet lidt. Det minder lidt om tiltro til, at vi rent faktisk kan varetage den opgave vi er ansat til ...

Jeg glæder mig til, at vi i vores fagteam skal omsætte læseplanerne og vælge nye fællesfaglige fokusområder. Håber, at det samme gælder for dig og dine kollegaer.