Folkeskolens naturfagsrådgiver

Blog

Tak for udmeldingen – fra limbo til mavepuster

Ingen naturfagsprøver i år – hverken de mundtlige eller skriftlige. I fredags kom den længe ventet udmelding fra ministeren. Det er jo bare et job som lærer – som lige får en anden præmis end først ventet, men da jeg læste nyheden, trillede tårerne ned ad mine kinder.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Flickr/ tjilleren

Valget er truffet – eleverne på 9.årgang skal ikke til prøverne i naturfag i år. Hverken den obligatoriske mundtlige prøver eller de tre udtræksprøver i skriftlig biologi, geografi eller fysikkemi. 

Folkeskolens naturfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Mette Mellerup er Folkeskolens naturfagsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: mettemellerup74@gmail.com

Et valg, som kom bag på mig. Jeg var sikker på, at den mundtlig obligatoriske prøve blev gennemført. Dog på lempet vilkår. Jeg tog fejl. Nu burde jeg være ude af det limbo, som jeg omtalt i sidst indlæg. Limboet er nok væk, men erstattet af en tomhed og harme. Hvorfor skal eleverne snydes for denne oplevelse, som afslutningen på naturfag jo netop er? 

Jeg er helt med på, at arbejdsvilkårene det sidst år langtfra har været optimale, men eleverne har modtaget naturfagsundervisning siden 0.klasse. De har arbejdet monofagligt og tværfagligt igennem deres tid i overbygningen. Desuden kunne vi – hvis vi vidste allerede nu, at de skulle afslutte året med den mundtlige naturfagsprøve – navigere efter dette.

På den anden side har jeg kollegaer, som glæder sig over beslutningen om, at eleverne ikke skal til naturfagsprøve. De arbejdere videre med fornyet energi, fordi eleverne ikke skal til prøve. I modsætning til os som gerne ville have haft eleverne til prøve. Vi prøver lige pt. at komme os over fredagens mavepuster. Jeg er demotiveret og ked af det på elevernes vegne.

Måske vi ikke har været så uenige som faggruppe, siden indførelsen af den fælles faglige prøve!

De negative konsekvenserne er bl.a. en manglende erfaring hos eleverne i at gå til lange mundtlige prøver, den enorme sparring der foregår mellem lærere og censorer på landsplan, at nogle elever er mentalt færdige med naturfag for i år og at landets lærere er delt i to – dem med fornyet energi, og dem som har fået en mavepuster.

Jeg er langt mere påvirket af denne beslutning, end jeg burde være. I år har jeg fire 9.klasser, hvoraf jeg har undervist to af dem siden 6.klasse og de to andre siden 7.klasse. Med den samme makker, hvor vi hele tiden har haft en plan. Fokus i planen har været at fylde eleverne med dannelse og viden SAMT at lade den gå til prøve og være stærke i naturfagskompetencerne og faglig viden. Nu går der tre år inden jeg står i samme situation!!! 

Om det er en degradering eller at have respekt for faget at aflyse prøverne, det bliver vi ikke enige om i faggruppen. I min optik er det en klar degradering og et signal om, at naturfag ikke er rigtig betydningsbærende. Lur mig hvad der kommer til at ske på naturfagsområdet i fremtiden med to årgange, der ikke har været til prøve …

Undervisningen nu og frem

Denne uge går med en opgave om plastik, hvor forskellige dele af undervisningen skal udmøntes i en multimodal tekst, som skal bruges i en ”cafe-model”, når vi ses igen. Genetikken, som jeg omtalte i sidste indlæg, er lagt på hylden, og ugen bliver brugt på en ”lærerene-skal-lige-sunde-sig-og-omstille-sig” opgave.

Om året bliver afsluttet med en form for årsprøve – vil jeg ikke udtale mig om på nuværende tidspunkt. Politikkerne har jo besluttet, at de ikke skal til prøve!