Folkeskolens naturfagsrådgiver

Blog

Uddybende spørgsmål til den mundtlige prøve i naturfag! Hvad, hvordan & idéer?

Til den mundtlige prøve i 9.klasse møder eleverne uddybende spørgsmål under deres prøve. Spørgsmål som læreren har udformet og censor er bekendt med. Husk at disse spørgsmål skal vise elevernes kompetencer i naturfag – og husk alle fire kompetencer…

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto: Pixabay.com/ geralt 

HVAD er uddybende spørgsmål?

Folkeskolens naturfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Mette Mellerup er Folkeskolens naturfagsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: mettemellerup74@gmail.com

  • Uddybende spørgsmål er spørgsmål til eleverne som de IKKE kender på forhånd.
  • Spørgsmålene er udarbejdet af læreren/lærerne.
  • Formuleret i forhold til elevernes naturfaglige problemstilling.
  • Skal ligge indenfor pensum af det lodtrukne fællesfaglige område

HVORDAN bruges de uddybende spørgsmål?

  • Skal anvendes under prøven for at synliggøre omfanget af elevernes naturfaglige kompetencer i sammenlignelige kontekst - MEDMINDRE at det i prøveforløbet bliver akut at stille andre uddybende spørgsmål.

Ideer

  • Brug konkret materialer – modeller, grafer, datasæt, interessekonflikter, hypoteser, teksttyper

Eksempler fra prøvevejledningen:

- I har fået udleveret to forskellige modeller, som viser …

- Diskuter fordele og ulemper ved de to modeller.

− Skitser en undersøgelse på baggrund af følgende hypotese: ...

 − Kan I ud fra jeres model opstille en hypotese, og skitsere hvordan den kan undersøges?

− Anvend følgende faglige begreber … til at argumentere for…

− Hvilke konsekvenser kan konklusionen af jeres naturfaglige undersøgelse muligvis have for…?

Kompetencevendte spørgsmål

Husk at udforme jeres uddybende spørgsmål, så eleverne får mulighed for, at vise hvad de kan indenfor de fire forskellige naturfagskompetencer.

I mit virke som censor ser jeg ofte at kommunikationskompetencen halter i disse spørgsmål. Så husk at formulere spørgsmålene, så alle fire kompetencer kan være med til at synliggøre elevernes naturfaglige kompetencer.

Mangler du ideer – så skriv i kommentarfeltet eller skriv en mail til: mette.mellerup@skolekom.dk

Har du gode ideer/ spørgsmål, så del også gerne i kommentarfeltet.

Links til prøvevejledning:  https://skoletjenestenetvaerk.dk/wp-content/uploads/2017/06/Pr%C3%B8vevejledning-til-f%C3%A6lles-pr%C3%B8ve-i-naturfagene.pdf

Link til sidste års blog om uddybende spørgsmål https://www.folkeskolen.dk/631117/de-ukendte-spoergsmaal