Børnehaveklasseforeningen

Blog

Lønforbedring til børnehaveklasselederne

Netop nu forventede mange børnehaveklasseledere, at de ved lønudbetalingen her til maj ville få en del af den lønforbedring udbetalt som blev forhandlet igennem ved OK 18.

Publiceret Senest opdateret

Børnehaveklasseforeningen

Børnehaveklasseforeningen er en pædagogisk/faglig forening, hvis formål det er, at samle børnehaveklasseledere og andre undervisere i indskolingen om det pædagogiske og faglige indhold.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Vi har fået mange henvendelser fra vores medlemmer, for da lønsedlen blev åbnet viste det sig, at den ikke indeholdt den lønstigning, som var forventet. Vi ved at det ofte tager ”tid” at, få tilrettet lønstigninger i forbindelse med OK rundt om i kommunerne. Men fortvivl ikke, lønstigningen vil blive reguleret med tilbagevirkende kraft.

For børnehaveklasseledere på grundløn hæves kvalifikationsløtrinnet med fuldt gennemslag efter 12 års ansættelse fra løntrin 33 + 7.000 til løntrin 37. Dette betyder konkret at indplaceringen efter 12 år ansættelse stiger fra 342.292 kr. til 356.530 kr. årligt i aktuelt niveau (område gruppe 0). For børnehaveklasseledere på personlig ordning (protokollat 2) hæves undervisertillægget fra 7.900 kr. til 15.400 kr. i 31.3 2000 niveau. Dette betyder konkret at undervisertillægget stiger fra 10.640 kr. til 20.742 kr. i årligt aktuelt niveau. Der skal lokalt indgås aftale om funktionsløn for vejledning af pædagogstuderende i praktik.

Se, hvornår du stiger i løn her:

https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/find-din-overenskomst/ok18-resultat-kommuner/loen-og-oevrige-resultater#loenBoernehave