Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver

Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver

Skolevalg 2021 udskudt til oktober. Tilmelding er åben.

Nye datoer for Skolevalg 2021. Der er nu åbnet for tilmelding til det kommende skolevalg, der på grund af corona måtte aflyses i januar. Vi ser frem til valget til oktober.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Når statsministeren udskriver Skolevalget søndag den 26. september, er det startskuddet på et intenst undervisningsforløb med valgkamp, debatter og politiske mærkesager. Kulminationen er selve valget den 14. oktober 2021. Deadline for tilmelding er 1. september"

Ovenstående er at finde på skolevalgets hjemmeside, hvor det nu er officielt, at der alt andet lige kommer et valg i 2021. En positiv udmelding i et år, hvor det ene skolearrangement, lejrskoler, museumsbesøg og folketingsbesøg aflyses på stribe. De nuværende udskolingselever er gået glip af mange af de tiltag, der er med til at krydre den almindelige skolehverdag med oplevelser, så jo flere tiltag, der på sigt kan gennemføres, jo bedre.

Ved valget i 2019, var udskolingselever samlet over hele landet til politiske debatrunder, hvilket gav skolevalget et markant præg af autensitet, og man kan håbe, at noget lignende desuden kan lade sig gøre til efteråret. Ligeledes om det bliver muligt at sende valgbusser ud på skolerne.

Valget skal løfte lysten til deltagelse.

Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Janus Neumann er Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver. Hans opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i fagene – så du er meget velkommen til at kontakte ham, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: janusneumann@hotmail.com

Da vi i Gentofte Kommune skulle tage stilling til mulige rammer for afholdelse af skolevalget i vinter, sad jeg i mit stille sind og håbede på en aflysning under de på det tidspunkt gældende vilkår. På det tidspunkt var vores elever allerede trætte af online- undervisning, og jeg anså det for formålsløst, at de skulle være en del af et skolevalg, som de alligevel kun var deltog i på distancen. Dertil synes jeg, skolevalget er for godt et initiativt, når det vel at mærke kan gennemføres ordentligt.

Valget skal fremme de unges lyst og evne til at deltage i vores demokrati, herunder at deltage konstruktivt i den demokratiske samtale under parolen, at demokrati er en skikkelig måde at være uenig på. En parole, der i øjeblikket trænger til en gevaldig opfrisker, til tider tangerende en totalrenovering. De unge skal lære demokratiets spilleregler at kende, og de skal både nu og på sigt vise lysten til demokratisk deltagelse, så vi kan vende den nuværende tendens om faldende demokratisk deltagelse blandt unge i Danmark. Særligt med fokus på debatterende meningsudveksling, uden at der behøver rå tone og mudderkast i debatten. Det kan godt lade sig gøre, men kræver efterhånden en målrettet indsats. 

Så hermed er opfordringen givet videre til at få tilmeldt din klasse til skolevalg 2021. Lad os krydse fingre for en brugbar gennemførelse til efteråret.

God dag derude.

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/mar/210305-ny-dato-for-skolevalg-2021

https://www.skolevalg.dk/tilmelding