Blog

Fraværsordning på læreruddannelsen

Voksen-studerende på SU-sats og ungdomsvilkår

Publiceret Senest opdateret

Fluen på uddannelsesvæggen

Fluen på uddannelsesvæggen

Denne blog omfatter et personligt indblik ind i en ”sammensmeltning” af undervisningsproblematikker, bekymringer og forundring, der indtræffer i dagligdagen på læreruddannelsen i Aarhus. De forrige 5. semestre har været underlagt store ændringer grundet coronapandemien, der har haft konsekvenser for afviklingen af praktik, vidensformidling og motivation af læring for mange studerende. Indlæggene vil være præget af et nærbillede ind i nogle af studiets forundrende uddannelsesprocesser, hvor interviews med studerende vil indgå, i et samspil med mine egne refleksioner.

Er Johan her i dag?
I modulerne på lærerseminaret er der fraværsordning, hvortil læreren enten råber dig op på dit hold, eller du skal afkrydse dig på en medbragt navneliste. Der kan man så sidde i en alder er 29 år og føle sig taget tilbage i teenageårene, hvor din underviser også havde et behov for at kontrollere din skolegang, så du fik nok viden ind i bøtten. For det første virker disse navnelister ikke, da mange af de studerende blot krydser deres fraværsdage af næste gang, at de kommer til undervisningen. Det hænder også at en fraværende studerende, blot får en tilstedeværende studerende til at krydse dem af i undervisningen. Dog er der mange undervisere, der trækker let på skuldrene over et varieret fremmøde og som ikke tager fraværsordningen alt for højtidelig – nogle undervisere har endda pointeret, at de finder fraværsordningen trættende, eftersom at de også selv glemmer at krydse ”eleverne” af og har svært ved tilvænningen.

Et voksenliv under ungdomsvilkår
Det forundrende element er hverdagen som voksen på et studie, hvor der bliver forventet, at du kan møde op til undervisning på samme måde som i dine ungdomsår. Mange af de studerende er i midten af 20’erne med store udgifter for eksempel i forhold til børn, bil eller bybolig, der ikke kan rådes over på en udeboende SU-sats (selvom SU’en er vældig privilegerende at modtage). SU-satsen er som udgangspunkt på 5300 kr. efter skat, men en del studerende føler sig fortsat nødsaget til at have et arbejde ved siden af studiet, eftersom at SU-satsen kun dækker for huslejen for de fleste, samt at mange studerende ikke ønsker at færdiggøre studiet med en gæld i bagagen. Ved siden af studiet har en del af de studerende faste udgifter til for eksempel madindkøb, studiebøger, mobilselskaber, tv-kanaler, licens, parkeringsafgifter, osv.
Samtidigt bliver det forventet af den lærerstuderende, at man skal sponsorere transporten til og fra praktikpladserne, som kan ende med at ligge flere kilometer væk fra egen bopæl, da praktikskolen bliver udvalgt af uddannelsesstedet. I mit eget tilfælde endte jeg med at bruge omkring 1000,- kr. om måneden på transport, for at fragte mig til min praktikskole, som jeg ikke kunne skifte placering fra.
Det kan være svært at forestille sig, hvordan den voksne som studerende skal kunne leve op til fraværskravene fra studiet i en hverdag, der kræver indtægter sideløbende med undervisningen, hvortil selvstudie ikke er en mulighed for at kompensere for fraværet.

Hvor kan jeg tjekke mit fravær?
Fra august 2020 og for årgang 2017, samt kommende årgange blev fraværsordningen gældende. For at være berettiget til SU, skal den studerende være studieaktiv på fuld tid og får sin SU-status stoppet, hvis den studerende mangler moduler tilsvarende 30 ECTS point. Den studerende kan ikke vide med sikkerhed, hvor meget fravær man må have, eller hvor meget fravær man har ophobet i løbet af modulet. Der bliver ikke givet detaljeret oplysninger om fraværsordningen ved studiestart (det gjorde der i hvert fald ikke for mit vedkommende) - der var ingen info om, hvor du kunne tjekke din fraværsprocent, som man kender det fra gymnasietiden af, samt om ens fraværsprocent reduceres, hvis man har en længere periode med fremmøde. På læreruddannelsen har den studerende selv til opgave at holde sig ajour om deltagelsespligten bliver overholdt, hvis den studerende ikke har opfyldt deltagelsespligten, er modulet ikke gennemført, dermed medfører dette, at den studerende skal arbejde på ”overtid”, hvis der skal godtgøres for ikke-gennemførte moduler. Særligt på 1. og 2. årgang skal den studerende være opmærksom på mødepligt, da der her er krav om fremmøde til alle studieaktiviteter.

(Instruks vedr. deltagelses- og mødepligt ved Læreruddannelsen UCN, 2020)

Powered by Labrador CMS