Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver

Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver

Hvordan bruges produktet ved prøven i kulturfag?

Elevernes brug af deres produkter ved kulturfagsprøverne svinger fra konsekvent og faglig inddragelse til et flygtigt kig på den planche, man jo alligevel skulle medbringe til lejligheden.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I den kommende uge, skal jeg ud som censor i historie. Jeg glæder mig til at se, hvordan eleverne udfolder produkterne. Et velanvendt produkt kan vitterligt rykke eleverne opad og styrke deres prøve.

Det er måden, hvorpå eleverne vælger at inddrage produktet på til prøven, samt hvorvidt produktet understøtter formidlingen af faglige pointer, der vurderes, og dermed ikke, hvor flot eller fint produktet ser ud”. (Prøvevejledningen s. 19)

Dette er vores udgangspunkt, når vi skal vurdere, hvorvidt Camilla og Viktoria, 9.x egentlig gjorde fagligt brug af den plakat med en oversigt over delingen af Berlin, som de havde fremstillet til prøven.

Fik pigerne inddraget plakaten i løbet af prøven, eller blev den hevet frem til sidst med en bemærkning om, at her kunne man se, hvordan Berlin var opdelt i fire sektorer, hvilket ikke er decideret forkert, men abosult heller ikke uddybende?

Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Janus Neumann er Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver. Hans opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i fagene – så du er meget velkommen til at kontakte ham, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: janusneumann@hotmail.com

Produktet er ikke et vedhæng.

Hvis en sådan plakat skal anvendes, skal den i spil allerede tidligt i løbet af de første 14 minutter, som de to piger har til gennemgang af kilder og produkt. Camilla og Viktoria kunne vise, hvordan de fire sektorer er placeret i forhold til hinanden og hvorfor. De kunne omtale udvalgte checkpoints og deres funktion eller vise, hvorfor Berlinproblemet bliver nævnt i forbindelse med Cubakrisen. Tilgangen til plakaten vil naturligvis afhænge  af pigernes problemstilling.

Det er nemlig vigtigt, at der er en logisk sammenhæng mellem problemstillingen og produktet, og at eleverne forstår at formidle denne sammenhæng. Produktet skal understøtte problemstillingen og være med til at give et svar på denne. Det vigtigste er, at produktet ikke fremstår som et appendiks, der for vidt kunne undværes, men som et indslag, der sammen med de to- fem kilder styrker elevernes samlede præstation ved prøven.

Jeg plejer at sige til mine elever, at produktet skal være en hjælp til deres besvarelse af problemstillingen. Derfor skal de overveje og redegøre for, hvorfor de har valgt netop det produkt, de sidder med samt hvad vil de fortælle med det og hvordan understøtter det kilderne.

Lidt mere læsning?

https://www.folkeskolen.dk/638017/kulturfagsproever-har-produktet-overlevet-sig-selv

Fortsat god arbejdslyst med de sidste prøver derude.