Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver

Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver

To eksempler på gode produkter fra i år.

En veloverstået censorat i historie gav et par eksemplariske forslag til, hvordan det kreative produkt kan løfte en kulturfagsprøve.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Som opfølgning på det seneste indlæg om brug af produktet ved kulturfagsprøverne kommer her to eksempler på, hvordan et produkt kan anvendes konstruktivt og fagligt. Samtidig formåede de to grupper at højne prøvens niveau ved løbende at inddrage deres produkter. Det fungere upåklageligt.

NATO i kontrafaktisk lys.

Det første produkt bestod af tre bakker, der løbende blev fyldt ud i løbet af prøven, som eleverne kunne vise, hvilke fordele Danmark kunne drage af et NATO- medlemskab samt give kvalificerede bud på, hvad det havde betydet for Danmark, hvis vi ikke havde været med. Gruppen bestod af tre elever, og produktet var det bærende element i løbet af de første ca. 20 min. Herefter kunne vi i løbet af samtalen hele tiden vende tilbage til modellen og analysere og perspektivere ud fra den. Det gav gruppen et fast holdepunkt, som de hele tiden kunne vende tilbage til. Samtidig kunne de tydeligt illustrere, hvorfor den danske befolkning var splittet i spørgsmålet om NATO, som også var en del af deres problemstilling.

Danmark besat med skilte.

Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Janus Neumann er Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver. Hans opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i fagene – så du er meget velkommen til at kontakte ham, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: janusneumann@hotmail.com

Andet eksempel er noget så enkelt som et Danmarkskort, der stod tomt fra begyndelsen, med gradvist blev fyldt ud med små skilte, efterhånden som gruppen bestående af to drenge, foldede deres viden om besættelsestiden ud. Produktet var lavet på baggrund af følgende problemstilling:

”Vi vil redegøre for betydningen af den danske modstand samt argumentere for og imod samarbejdspolitikken. Derudover vil vi analysere, hvad udfaldet ville have været, hvis Danmark havde handlet anderledes”.

En omfattende problemstilling, men modellen, og ikke mindst drengenes overblik, struktur og viden, hjalp dem til en prøve, de på alle måder kunne være tilfredse med.

Hold det enkelt.

De to produkter havde det til fælles, at de var simple, men illustrative. Samtidig kunne de hele tiden relateres til problemstillingen og elevernes kilder. De fungerede som kerneelementer gennem hele prøven og kunne bruges til både afsæt og konklusioner.

Mange elever vil kunne drage fordel af det enkelte produkt, der fungerer i kraft af simpliciteten. Produktet bedømmes ikke selvstændigt, men som en del af prøven, og disse to eksempler viser, hvordan det kan gøres. Jeg napper ideerne på stedet.

God weekend derude.