Sponseret blog: Forlaget Vektor

Sponseret indhold

Sponseret indhold: To systemer til tyskundervisningen

Letanvendelige undervisningsmaterialer som tager forskellige veje

Publiceret Senest opdateret

Hos Forlaget Vektor laver vi læringsmaterialer skabt af lærere til deres elever. Det betyder, at det er lærere der med afsæt i deres faglighed og gældende læringsmål forfatter materialer, som de selv vil bruge i deres undervisning. Materialer som de kan bruge i mødet med deres elever inde i zonen for nærmeste læring, materialer som de ikke kan finde andre steder.

De to systemer
Indenfor faget tysk har vores samarbejde med aktive lærere ledt os ad 2 veje:

Sponseret blog fra Forlaget Vektor

Hos Forlaget Vektor tror vi på at de bedste og mest tidssvarende undervisningsmaterialer skabes i et tæt samarbejde mellem forlag og aktive lærere. Hvis dette samarbejde skal være frugtbart, skal materialerne kunne udgives til priser, der gør det interessant for skolerne at indkøb. Vi tror på, at den bedste læring sker gennem samtidig brug af flere sanser. Vi tror særligt på læring igennem brug af blyant, syn og hørelse, samt fysiske og dialogskabende aktiviteter.

“Deutsch ist Mehr” er skabt på baggrund af et ønske om en opkvalificering af tyskundervisningen. Tyskland er et meget stort og multikulturelt land og "Landeskunde und Kultur” ses derfor som et kerneområde. Samarbejdet har udmøntet sig i et fuldgyldigt, sammenhængende materiale som ikke kræver grundbog eller arbejdsbog.

Vi har desuden fået flere tilbagemelding fra lærere, som ser en fordel i at kunne udskifte ældre lærerbogssystemer med et helt nyt og samtidsopdateret system, uden at skulle investere større beløb i nye grund- og arbejdsbøger. Hele Deutsch ist Mehr-materialet, som består af 2 hæfter pr. årgang, kan erhverves for 50,- pr. sæt. Dermed en pris på 50,- pr. elev pr. årgang.

Serien er forfattet af 2 tyskfødte danske folkeskolelærere. Hvis man ønsker det, kan man få adgang til forfatternes egne erfaringer med materialet, ved at tilkøbe de 2 lærervejledninger. Vejledningerne gennemgår elevhæfternes opslag side for side, foreslår aktiviteter på klassen, ligesom der er qr-koder med links til musik og film for på bedste mulig måde at facilitere en varieret undervisning i tråd med læringsmålene på området.

Den anden vej hedder “Fang An” som er et supplerende materiale bestående af 5 hæfter dækkende fra 5. til 9. klasse. Materialet er enkelt i sin opbygning og baseret på at eleverne skal kunne arbejde selvstændigt i hæfterne, da piktogrammer og de to karakterer Sabine og Bastian fortæller, hvad opgaverne går ud på.

Fang An er et solidt emneopdelt undervisningsmateriale til 27,- pr. hæfte, og er skabt for at møde behovet for et supplerende materiale i nutidens undervisning. Fang An fokuserer eksempelvis på indlæring af chunks. Materialet er yderst populært, og ses ofte anvendt sammen med en portal eller et andet grundbogssystem og spil.

Emnerne i Fang An er velkendte som fx Die Berliner Mauer, og vi har fået flere tilbagemeldinger om, at emnernes art og sammensætning gør at materialet både anvendes som grundlag for planlægning af undervisningen og i tværfaglige sammenhænge med succes.

Lasse Schimmell Holm