Martin Eriksen - tanker fra en skoleleder

Blog

Bekendtgørelse om obligatoriske test - §9 er interessant

Det er nu dokumenteret at de nationale test ikke måler tilstrækkeligt præcist til at kunne kvalificere en løbende evaluering af den enkelte elev. Derfor kan lærere, ledere, elever og forældre i samarbejde sørge for fritagelse.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Fra "Bekendtgørelse om obligatoriske test i folkeskolen":

§ 9. Antager elevens underviser i det fag, hvori der afholdes test, at en elev ikke vil kunne gennemføre en test med et resultat, der kan bidrage til kvalificering af den løbende evaluering, orienteres eleven og dennes forældre om muligheden for fritagelse for gennemførelse af en test.

Stk. 2. Skolens leder træffer på baggrund af indstilling fra elevens underviser og efter samråd med eleven og dennes forældre afgørelse om fritagelse for gennemførelse af en test. Elevens synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder og modenhed.

Stk. 3. Inddragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning kan undlades, hvis skolens leder vurderer, at det ikke er nødvendigt, og hvis forældrene er enige heri. Skolens leder skal orientere forældrene om, at de til enhver tid kan anmode om, at pædagogisk-psykologisk rådgivning inddrages.

Jeg kan blive lidt i tvivl om det juridiske i forhold til at ovenstående er en bekendtgørelse, men med mindre en aftale - som er det, der er blevet indgået mellem forligspartierne - overtrumfer en bekendtgørelse, så kan samtlige lærere og skoleledere nu arbejde for at få fritaget eleverne fra de nationale test.

Det bør være nemt for enhver lærer på de 20% af skolerne, som stadig bliver bedt om at tage NT, at bevise at testen ikke hjælper til en kvalificering af den løbende evaluering - der er masser af artikler her på folkeskolen.dk som hjælper med at dokumentere manglerne på elevniveau - og så bliver det vel også svært for det øvrige system at insistere på at man skal tage dem?

Med mindre de kan overtrumfe bekendtgørelsens §9!

Hvis man vil mindre bureaukrati, så er dette da et godt sted at starte - ikke kun for de 80%, men for alle skoler.