Martin Eriksen - tanker fra en skoleleder

Blog

Hvad skal styre - tid eller opgave?

I en nylig artikel på Folkeskolen.dk fortæller Nanna Vaaben (Københavns Professionshøjskole) om et forskningsprojekt, hvor der har været fokus på lærernes arbejdstid. Inspireret af hendes tanker og den efterfølgende debat, vil jeg her prøve at give mit besyv med til debatten.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Så er det ved at være den tid på året, hvor alle skoler er i gang med den helt konkrete planlægning af det kommende skoleår - og som altid er det fagfordelingen og de øvrige opgaver, der fylder meget.

I denne artikel https://www.folkeskolen.dk/658501/forsker-laererarbejdstid-skaber-misforstaaelser beskriver Nanna Vaaben et par forskellige positioner i forhold til forståelse af tid og opgaver.

Min holdning er klar - næsten

Jeg vil melde ud med det samme, at jeg som udgangspunkt er fortaler for en metode, hvor vi ser på opgaveløsningen. Men alligevel hælder jeg til at sætte tid på samtlige opgaver...

Jeg synes vi skal respektere de 1680 timer en fuldtidsansat skal arbejde. Som jeg plejer at sige til medarbejderne, når vi gennemgår deres opgaveoversigt, så har de sommerferie, når de har brugt 1680 timer. Typisk får vi det til at passe med elevernes sommerferie, men de 1680 timer er jo rammen om vores samarbejde. Så langt, så godt.

Så vil der typisk være 750-800 timers undervisning, hvilket gør at der er ca 900 timer tilbage til "alt andet". For den typiske lærer vil det inkludere individuel forberedelse, teamsamarbejde, elevtilsyn, mødevirksomhed og skole/hjem-samarbejde. For mange er der også klasselæreropgaver, ansvar for faglokaler, kurser, diverse udvalg og andet. Og så er der mere specfikke opgaver som vejleder, lejrskoler, koordinator med mere.

Opgaver med eller uden tid?

I den ideelle verden, hvis jeg skulle beskrive den, skulle der ikke være tid på andet end den undervisning, som lærerne skal udføre. For her er et ansvar over for andre - i særdeleshed eleverne, men også samfundet, som forventer at eleverne tilbydes undervisning. Så timetallet kan den enkelte lærer ikke sjusse sig frem til.

I forhold til de øvrige opgaver har jeg svært ved at se styrken i at sætte 30 timer af til teamsamarbejde i 4. klasse, 15 timer i 7. klasse, 10 timer til faglokaletilsyn, 26 timer til skole/hjem-samarbejde etc. 

For hvad sker der når tiden er gået? "Beklager, vi har holdt 15 timers møde omkring 7. klasse, så nu kommer vi ikke til arbejde mere med dem". Selvom der er to måneder tilbage og der kan være nok så mange vanskeligheder - hvad gør vi så? Kunne det tænkes at den professionelle lærer selv kan flytte rundt på sine timer, så man bruger mindre i 4. klasse og mere i 7. klasse?

Jeg synes jo det til hver en tid må give det bedste udbytte - og den bedste mening for den enkelte lærer - at man selv kan styre den tid man bruger på sine opgaver. Selvfølgelig må der ofte være en dialog med ledelsen - stemmer mængden af opgaver og kvaliteten i løsningen af dem overens med mine 1680 timer? Og det er jo her ledelsen har mulighed for at fjerne opgaver, skære i opgaver eller aftale overtid. Men samtalen tager udgangspunkt i lærernes arbejde og opgavens løsning - ikke tiden.

Alligevel er jeg begyndt at overveje at sætte timer på alle opgaver til næste år. For jeg oplever år efter år at timer til den enkelte opgave fylder meget for lærerne. Og at vi faktisk bruger tid på at snakke om tid. Så måske kunne vi fjerne fokus fra tid, hvis vi satte tid på alt...

Det er bare ikke særligt spændende - og givende for vores elever - at snakke tid. Så jo mindre tid, vi skal bruge på at snakke tid og jo mere tid vi kan bruge på at snakke indsats, jo bedre.

Men lad mig endelig høre dine erfaringer - hvordan virker det bedst