Tænketanken Sophia

Blog

Vi kan i det mindste bidrage med kritiske spørgsmål

Sophias Steen Nepper Larsen har mødt to CBS-studerende, som bestemt ikke er tilfredse med tingene tilstand.

Publiceret Senest opdateret

Elisabeth Bruun Nielsen og Leonora Lee Krarup Balling er de to CBS-studerende, som Sophias Steen Nepper Larsen har inviteret til samtale om deres frustrationer, ja, vrede, over en egenrådig ledelses lukning af uddannelser.

Tænketanken Sophia

Sophia- tænketank for pædagogik og dannelse er et forum for strategisk analyse af forhold, der vedrører undervisning og uddannelse på et demokratisk-humanistisk værdigrundlag. Læs mere på sophia-tt.org

De studerende føler sig ikke hørt. De ser tegn på, at ledelsen ikke kender deres uddannelser. Og de oplever en tendens til, at det er de visionære uddannelsesretninger, som inddrager filosofi og dannelse, der bliver ramt.

Derfor kæmper de for at bringe de studerendes stemmer op i et niveau, hvor de bliver hørt. Og her rækker de formelle rammer åbenlyst ikke, så det er blevet nødvendigt at sige fra over for systemet; et nyt studenteroprør er på vej.

Samtalen er interessant som et alment billede på en topstyret virkelighed, men også for en som mig, der oplevede oprøret i slutningen af 1960'erne og begyndelsen af 1970'erne, der nødvendigvis må reflektere over, hvornår, hvorfor og hvordan et opgør med stivnede hierarkisk opbyggede uddannelsesinstitutioner afføder et system, der fungerer på en tilsvarende måde, blot langt mere raffineret.

I tankestrømmen toner Helge Sanders erstatning af filosofi med faktura, Bertel Haarders virksomhedstænkning med nedlæggelse af lærerråd og benævnelse af lydhøre ledere som karklude, og overdragelse af en del af uddannelsesinstitutionernes funktion til private fonde og it-giganter.

Sådanne flash backs gør det vederkvægende at høre to oprørske studerende, lige som det forekommer oplagt at give den bevægelse, de søger at sætte i gang, næring. For en af deres skarpeste analyser af miseren i det topledede uddannelsessystem lyder, at man ikke formår at stille spørgsmål til sig selv. Og det gælder både på det politiske og på det ledelsesmæssige niveau.

Det mindste vi kan gøre, er at hjælpe med at stille spørgsmål. Sådan som Steen Nepper Larsen gør det i Sophia-samtale nr. 11 , som kan lyttes her: http://den2radio.dk/udsendelser/06-sophia-samtaler-pejling-af-dannelse-11-er-et-nyt-studenteroprr-pa-vej/

eller finde på Sophias hjemmeside: https://www.sophia.nu/