Tværsproglighed i læreruddannelsen

Om bloggen

Forsknings- og udviklingsprojektet Tværsproglighed i læreruddannelsen udvikler, afprøver og udbreder metoder til tværsproglig sprogundervisning på læreruddannelsen og i grundskolen med afsæt i forskningsbaseret viden om sprogtilegnelse, flersprogethed og tværsproglig didaktik. Sprogfag i projektet: Dansk, Dansk som andetsprog, Engelsk, Tysk, Fransk og Spansk. Projektet ledes af Laila Kjærbæk (projektleder) og Maria Pia Petterson (co-projektleder) og gennemføres i et samarbejde mellem Syddansk Universitet, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Københavns Professionshøjskole, Professionshøjskolen Absalon, UC Syd, University College Nordjylland, VIA University College samt en række grundskoler. Projektet støttes af Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF). Projektdeltagerne vil løbende dele erfaringer fra projektet her på bloggen.