Blog

Tysk – Dansk – Engelsk – og mange andre sprog

Tværsproglighed i tyskundervisningen

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der er masser af sprog i en klasse. Meget mere, end eleverne selv forventer. Der er dansk, engelsk, tysk, svensk, norsk, italiensk, spansk. Der er nordjysk og vestjysk. I 8. D på Gug Skole kommer eleverne op på 20 sprog, som de enten taler, forstår, kan synge en sang på eller bare tælle til 10 på. Der er ligheder og forskelle mellem sprogene, og den erkendelse kan gøre meget for elevernes sproglæring og deres motivation for sprogtilegnelsen.

Tværsproglighed i læreruddannelsen

Forsknings- og udviklingsprojektet Tværsproglighed i læreruddannelsen udvikler, afprøver og udbreder metoder til tværsproglig sprogundervisning på læreruddannelsen og i grundskolen med afsæt i forskningsbaseret viden om sprogtilegnelse, flersprogethed og tværsproglig didaktik. Sprogfag i projektet: Dansk, Dansk som andetsprog, Engelsk, Tysk, Fransk og Spansk. Projektet ledes af Laila Kjærbæk (projektleder) og Maria Pia Petterson (co-projektleder) og gennemføres i et samarbejde mellem Syddansk Universitet, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Københavns Professionshøjskole, Professionshøjskolen Absalon, UC Syd, University College Nordjylland, VIA University College samt en række grundskoler. Projektet støttes af Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF). Projektdeltagerne vil løbende dele erfaringer fra projektet her på bloggen.

Hej – det er sjovt, og jeg kan bare mange flere ord på tysk end du tror”, råber Mia stolt til sin tysklærer, som er deltagende observatør, da tyskstuderende fra UCN afprøver tværsproglige forløb i en 7. og to 8. klasser på Gug Skole.

At styrke elevernes sproglige bevidsthed om sprogenes ligheder og forskelle og sætte fokus på læringsstrategier – især gættestrategier – det var målet med de studerendes tyskundervisning. Efter et forløb på læreruddannelsen i tværsproglighed og udarbejdelse af et hav af motiverende og inspirerende didaktiske materialer, indtog de studerende i grupper på tre til fire klasselokalerne i op til 8 timer per klasse.

Der var spil, leg, sang, dans, der var udtaleøvelser og skriftlige opgaver. Der blev tegnet sprogportrætter og nationalflag og undersøgt sprog i Tysklands nabolande. Stafetløb, vendespil, alfabetleg. En lærer fyldt med klistermærker med ordene næse, nose, Nase og mund, mouth, Mund samt mange andre betegnelser. Et klasselokale fyldt med klistermærker med ord som stol, chair, Stuhl. Der blev sammenlignet og gættet på livet løs, når betydningen skulle findes eller ord skulle gættes. Der blev ivrig diskuteret, hvilke ord der lignede, hvilke der lignede lidt, og hvilke der slet ikke lignede hinanden. Der blev diskuteret udtale og stavemåde. Og så var der også de falske venner, bl.a. illustreret ved tegneserier, som illustrerede sjove misforståelser. Eleverne var sat på arbejde som sproglige detektiver; de arbejdede både individuelt og i grupper og var hurtige til at trække på hinandens sproglige ressourcer.

Der var aha-oplevelser ”Jeg var overraskede over, hvor meget sprogene ligner hinanden i dansk, engelsk og tysk” og succesoplevelser ”Jeg er blevet mere modig til at prøve at sige noget på tysk, fordi jeg kan gætte”, lyder nogle af elevernes kommentar i den afsluttende evaluering. Og tysklærerens oplevelse understreger, at den tværsproglige tilgang kan gøre en forskel ”Jeg var overrasket over, hvor villige eleverne var til at komme ud af deres comfort-zone. De var langt mere modige ift. at benytte gættestrategier gentagne gange – også når der ikke blev gættet rigtigt. Det overraskede mig desuden at se, hvordan fagligt mere udfordrede elever virkelig var deltagende og fik nogle rigtig gode succesoplevelser med forløbet”. 

De lærerstuderende fik en praksisoplevelse med mulighed for at afprøve og evaluere egne didaktiseringer af tværsprogligt materiale ”Vi har som gruppe selv fået øjnene op for, hvor meget tværsproglighed egentlig betyder, når elever skal lære det tyske sprog” og ”Dette korte praksisforløb giver motivation til den kommende undervisning både i egen praksis og på læreruddannelsen”.