Folkeskolens danskrådgiver

Blog

Ressourcepersoner skal styrke læringsfællesskabet

Udvalgte lærere og ledelse på samtlige skoler i Aarhus skal hjælpe med at styrke den enkelte skoles læringsfællesskab. En ny stor prioritering fra Aarhus kommune skal uddanne såkaldte ressourcepersoner, som gennem de næste to et halvt år skal klædes på til opgaven og implementere den på skolerne – og jeg er én af dem.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto: Pixabay.com

Nedenstående er udpluk fra min ansøgning i forhold til at blive ressourceperson på min skole: 

Folkeskolens danskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens danskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

”Jeg synes, vi er gode til at arbejde sammen på kryds og tværs - især i planlagte anderledes uger. Her bruger vi hinandens kompetencer, og vi er gode til at samarbejde.

Men jeg kunne godt tænke mig at kigge på den dør, der som oftest forbliver lukket ind til klasselokalet i hverdagen.

Hvordan bliver det trygt at åbne op og generelt invitere indenfor?

Relationen til underviseren er stærkt bærende, når vi undersøger forholdene bag læring hos eleverne. Det samme gælder i min optik i forhold til samarbejde mellem kollegaer. Vi skal kunne være i relationerne for at finde lysten og motivationen til det fælles arbejde, og derfor består det første arbejde, som jeg ser det, i, at finde en vej frem mod de tre søjler ”fælles værdier og vision”, ”samarbejde” og ”reflekterende dialog”.

Først når vi er kommet godt på vej med tiltag mod disse mål, kan vi begynde at kigge på det, som jeg mener er trin to i arbejdet – nemlig de to sidste søjler i de stærkere læringsfællesskaber ”fokus på børn og unges læring” og ”udvikling samt udvikling af professionel dømmekraft”.

For mig at se handler stærkere læringsfællesskaber især om at finde et trygt læringsrum kollegaerne imellem. Et læringsrum, hvor der både skal være rum og plads til at ytre sig og modtage konstruktiv respons.

Med andre ord – vi skal få øjnene op for de fagligt og socialt udviklende relationer i det kollegiale fællesskab, før vi kan høste frugten og udvikle på vores kvalitative og fagligt professionelle syn på eleven.

På mandag skal vi mødes for blot anden gang. Jeg har en positiv tilgang til projektet. Mest af alt fordi jeg føler en ligeværdighed omkring bordet på min skole.

På trods af at vi sidder med forskellige ’kasketter’ på, så får alle taletid og bliver hørt.

Faglighed vs. personlighed

Fokus bliver ikke så meget på det faglige plan, er mit indtryk.

Derimod tror jeg, at det er de forskellige personligheder hos skolens personale, der vil blive sat spot på.

Det faglige kan vi som regel diskutere og argumentere os ind på. Vi kan som regel også beslutte os for noget og gennemføre det.

Det kan være sværere, når samarbejde bliver vanskeliggjort af forskellige personlige følelser, holdninger, grænser, idealer osv.

En vigtig proces er skudt i gang – en proces som tager tid, og som vi skal give tid.

Jeg er spændt på at være med på banen fra start.

----

Læs her mit umiddelbare indtryk efter første læringsdag afgivet til journalist Trine Krabbe – trykt i børn og unge nyt nr. 6

https://aarhus.dk/media/21791/boernogungenytnr62019.pdf