Folkeskolens danskrådgiver

Blog

Tilstedeværelse på skolen?

”Tilstedeværelsen fraviges lige nu på vores skole. Bliver alt normalt omkring Covid 19, er vi igen sammen om opgaven på skolen. Indtil da ser vi gerne, at I forbereder jer hjemme”.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto: www.pixabay.com

Ordene kommer fra min skoleleder, som ser fornuften i at lade os medarbejdere forberede sig hjemmefra, når lektionerne er tilendebragt.

Folkeskolens danskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens danskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Det er dog langt fra alle skoler, som praktiserer denne model. Mange lærere landet rundt er bekymrede for opstarten af skoleåret – og med rette. I morgen starter der f.eks. 650 elever på vores skole – alle kl. 8:10. Der er ikke planlagt forskudte pauser eller forskellige mødetider. Nogle lærere vil være i berøring med op til seks forskellige klasser på en dag. Det betyder, at risikoen for smittespredning vil være stor, hvis ikke nødvendige tiltag bliver foretaget.

Fleksibel forberedelsestid

På vores skole er vi ikke i nærheden af at have vores eget skrivebord til forberedelse. Vi har 15 borde, som går på skift 70 lærere og pædagoger imellem, når man har forberedelse i skemaet. Selvfølgelig kan der ikke komme rengøring mellem hvert modul, derfor hilser jeg det kærkomment, at min leder ser fornuften i, at vi ikke skal blive på skolen og forberede os, når vores undervisning er færdig.

At forberedelsestiden gøres mere ’fleksibel’, er et tiltag ud af flere, der måske kan være på vej. Men det kan undre mig, at skolerne i en kommune griber tingene så forskelligt an.

Hvorfor griber samtlige skoler i Aarhus kommune ikke til denne model og lader deres ansatte forberede hjemme, når nu vores smittetryk stiger så voldsomt i Aarhus?

En leders sunde fornuft?

På vores skole har diskursen ikke handlet om, hvornår vores ledere ovenfra bliver dikteres, at vi skal tage hjem – men i stedet hvad deres samlede sunde fornuft fortæller dem som sted.

Mit indtryk er, at flere steder ikke følger ”den sunde fornuft”, men i stedet afventer direkte ”ordrer” ovenfra.

Men bør det være nødvendigt? En del lærere er utrygge ved den i forvejen sårbare åbning midt i den nye aarhusianske Corona-bølge.

Så hvad er argumentet for at holde på lærerne efter endt elev-tid – udover ”at det må vi”?