Trine Hemmer-Hansen

Folkeskolens idrætsrådgiver

Blog

En idrætskulturel ændring skal der til - helt ned i indskolingen!

Jeg er en heldig lærer. Det er jeg, fordi Aarhus kommune er så fantastiske til at udbyde en række kursuser med dygtige kompetente undervisere i idræt. Jeg er også heldig med min ledelse, da de gang på gang prioriterer at sende mig af sted for at dygtiggøre mig. Det kursus, jeg nu er på, løber over de næste tre år, og det handler i høj grad om at kunne se udvikling i de processer faget udsættes for i skolerne. Målet er, at skolerne skal blive bedre til at få tydeliggjort en linje, der løber fra de yngste klasser og op gennem årgangene, hvor idrættens indhold begrebsliggøres i langt højere grad end tidligere.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Idrætsfaget er i mine øjne blevet ramt af nogle markante skift, efter faget blev et prøvefag for 2 ½ år siden. Det har taget nogle år og en del justeringer at få styr på fagets kerne, færdigheds- og vidensmål samt prøvens omfang.

Når faget har ændret sig markant i udskolingen, kunne man nok tænke, at dette paradigmeskift også ville kunne mærkes nedad i klasserne.

Det er dog en større omvæltning for et fag, der længe har haft sit helt eget liv på skolen, men der skal en kulturændring til – også helt ned i indskolingen.

Folkeskolens idrætsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Trine Hemmer-Hansen er Folkeskolens idrætsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: trinehemmer@hotmail.com

Jeg er udskolingslærer og modtager elever fra 6. klasse hvert år. Det er elever, som tydeligt får  et kulturchok, når de møder deres nye idrætslærere.

”Skal vi have lektier for i idræt? Hvorfor skal vi stoppe op midt i et spil, for at ændre på regler eller bane? Hvad skal vi bruge alle de fagord til”?

Det brede samarbejde skal styrkes

Når Aarhus kommune gennem de sidste to år har inviteret til gratis kurser i idræt for udskolingen, har der været markant flere tilmeldte end det viser sig til kursus for idrætslærerne i indskolingen! Det nationale Videnscenter Kosmos har i år måttet aflyse og genopslå kursus for indskolingen pga. for få tilmeldte. Her mener jeg, vi har en udfordring!

Kulturændringen består af en fælles forståelse for faget idræt. Vi skal have et ikke eksisterende  samarbejde op at stå, som slår bro helt fra indskolingen og op til udskolingen.

Der skal gerne kunne trækkes tråde fra de spæde skoleår, hvor indholdsområder fint kan italesættes, og frem til de senere år, hvor fagbegreber, spilstop, refleksion på praksis, vurderingskriterier mm. ikke er fremmede ord for eleverne.

Men hvordan lykkes vi så med dette brede samarbejde? Først og fremmest må vi som repræsentanter for idrætten på skolerne finde fælles fodslag i det faktum, at idrætten har fået en ny identitet. Hvis ikke alle er med på denne præmis, så er det første hurdle i processen.

Den næste udfordring bliver at få samtlige lærere klædt på til forståelsen af fagets nye look.

Først herefter kan vi arbejde med at få idræt og målene omkring tilpasset til de forskellige klassetrin.

Ledelserne må få deres lærere på kurser. Opkvalificering er nødvendig.

Herefter skal der skemalægges tid til at mødes i fagteams idrætslærerne imellem – hele vejen rundt. Det skal prioriteres!

Er der nogle skoler som har et samarbejde kørende mellem indskolingen, mellemtrin og udskolingen med fokus på den kulturændring idrætsfaget er berettiget til, så hører jeg meget gerne om det.

Faget, eleverne og kollegaerne fortjener det.

Powered by Labrador CMS