Folkeskolens religionsrådgiver

Blog

Skal vi trække virtuelt 1. april?

Ministeriet har åbnet op for virtuel trækning på onsdag. Men skal vi gøre det? Og hvad bør vi overveje forinden?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Den 26/3 kunne man på ministeriets hjemmeside læse, at man gerne må foretage virtuelt udtræk fra onsdag d. 1. april. Man skal etablere en situation, der ligner den, man normalt ville have. Det vil sige at elev(er), lærer og leder skal være til stede i et virtuelt fællesskab. Eleverne skal kunne se alle trækkesedler, og aktivt tilvælge hvilket træk, læreren skal foretage. Herefter skal læreren tydeligt forklare, hvad udtrækket betyder.

Men skal man?

Inden man foretager træk, er der nogle overvejelser, man bør have. Ved eleverne, hvad det er, de skal, når der er trukket? Er de i stand til at gå i gang? Kan du vejlede dem undervejs? Hvordan støtter man op om de fagligt svage elever?

Folkeskolens religionsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Janne Skovbjerg er Folkeskolens religionsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: jann0350@skiveskoler.dk

Videotalk

Vælger man udtræk bør man gennemgå prøven med eleverne som en videotalk. Dette understøttes af ex et powerpoint, som eleverne har fået tilsendt på forhånd. De kan så lave noter undervejs. Efterfølgende kan der stilles spørgsmål på en onlinesamtale ex i microsoft teams.

Herefter kan man lave gruppesamtaler på messenger. Eleverne møder læreren i gruppesamtalen. Her kan de fremlægge ideer til underemner, problemstilling mm, og man kan have dialog, næsten som man plejer.

Første trin er, at alle elever får godkendt underemne. Herefter bruger de noget tid på at tænke over en problemstilling og er undersøgende på, om de kan finde kilder, der kan svare på problemstillingen. Herefter en ny online vejledningsgang.

Den fagligt svage elev – og den stærke

Når jeg tænker på mine elever, ved jeg, at nogle af dem ikke er i stand til at lave valg af underemne og problemstilling med virtuel guidning. Hvad så med dem? Tabes de ikke her?

Det er der en reel risiko for. Jeg ved på den anden side, at 30 til 40 % vil være endog meget selvkørende og vil kunne klare sig glimrende næsten selvstændigt. Ræsonnementet kan derfor blive, at når vi kommer tilbage, vil jeg have rigtig meget tid til at arbejde med de svage elever og dermed sørge for, de også kommer godt igennem.

Med andre ord tænker jeg, man godt kan forsvare at lave et udtræk, hvis man tænker, man er i stand til at gennemføre mange videovejledninger. Men man skal føle sig sikker på, eleverne har forstået, hvad de skal. Hvis ikke tænker jeg, man skal afvente og se, hvad der sker.

Link til ministeriets udmelding

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen?fbclid=IwAR15IHv-bpZ3ujd3Kkn8xksho_cjiTzTUYOqTSecZ9sDTMxQ-HR7c2GyQUY