Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver

Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver

Hvordan samler vi op på kulturfagene efter corona?

De kommende prøver i historie og samfundsfag kan blive påvirket af corona og manglende undervisning i fagene. Hvordan opgør man manglende undervisning?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I en artikel fra sidste uge, sætter faglig rådgiver på religionsfaget, Janne Skovbjerg, fokus på den manglende undervisning i kristendomskundskab og konsekvenserne for evt. kommende prøver.

Samme problemstilling gør sig gældende for historie og samfundsfag og en række andre fag. Lad mig her kort rette fokus på de to øvrige kulturfag. 

Jeg savner en udmelding fra UVM, der angiver, hvordan man fra ministeriets side ser på den manglende undervisning, og i hvilket omfang man tænker det ind i de kommende kulturfagsprøver.

Både på religionsbloggen og på denne blog er der tidligere blevet peget på nødvendigheden af stillingtagen til kulturfag, og jeg har tiltro til, at man fra ministeriel hånd arbejder på sagen. Men man er nødt til at komme et bud på svar inden jul og gerne før. Det er uundgåeligt, at tvivlen og spørgsmålene vil tage til, efterhånden som skoleåret skrider frem. Det er i forvejen et skoleår med megen usikkerhed på adskillige fronter. Kulturfagene hører til en kategori af fag med lav kompetencedækning, og står man som lærer med manglende undervisningserfaring i et prøvefag, er der ikke noget at sige til, at man føler et stort fagligt pres. Særligt, hvis man har overtaget et nyt fag fra i år.

Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Janus Neumann er Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver. Hans opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i fagene – så du er meget velkommen til at kontakte ham, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: janusneumann@hotmail.com

En skole med et godt eksempel

Jeg er meget enig med Janne Skovbjerg i den negative signalværdi i, at man på nogle skoler nedprioriterer kulturfagene. Udover at være prøvefag, det er der en del fag, der er, så er det også fag, som går igen på mange ungdomsuddannelser, og netop derfor ligger der et vigtigt signal i en faglig opprioritering.

Man kan ikke hente al manglende undervisning ind igen, men ideen med hele fagdage, som man har gjort på Brårup Skole, er en mulighed, som med fornuft kunne kopieres andre steder. Herudover vil de faglige netværk på Folkeskolen.dk være ideelle til at berette om, hvordan man forholder sig til tabt undervisning ude på skolerne. Der er behov for ideer og løsningsforslag. 

Forhåbentlig får vi mulighed for at afvikle vores prøver og eksaminer til sommer, og da skal der ligge klare retningslinjer til lærere og censorer, så vi kan skabe de bedst mulige prøverammer både for os selv og ikke mindst vore elever.

https://www.folkeskolen.dk/1856799/laerer-kristendomskundskab-nedprioriteres-paa-grund-af-corona