Astra-bloggen

Blog

Talentvejlederne er klar til at gøre en forskel.

”Uddannelsen har givet mig et sprog og en teoretisk ramme, der giver mig og min skole mulighed for at tale om talentbegrebet. Et fælles sprog er i mine øjne afgørende for at kunne lave en talentstrategi og efterfølgende gennemføre en lokal kulturændring på Espergærde Skole.” Udtaler Ömer Faruk Aytac, fra Espergærde Skole, efter en velafsluttet talentvejledereksamen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Københavns Professionshøjskole og Science Talenter har afviklet eksamener, hvor 14 lærere med en naturfaglige eller humanistisk baggrund færdiggjorde deres talentvejlederuddannelse. Efter eksammen udtaler Trine Trolle, Fjordbakkeskolen - afdeling Skærbæk: ”Jeg har fået en uddannelse, så jeg ud fra et teoretisk grundlag og praktiske erfaringer kan i talesætte og understøtte talentdagsordenen i den danske grundskole.”   Dette understøttes af Ole Christian Goldbech, som i mange år været tilknyttet lærernes uddannelse og efteruddannelse, der fungerede som censor: 

”Jeg er ikke i tvivl om, at de nyuddannede talentvejledere sætter sig spor på deres respektive skoler. De vil gennem deres vejlederrolle højne det faglige niveau for skolens talentelever - og såmænd også for alle øvrige elever.”

Baggrunden for Talentvejlederuddannelsen.

En rapport "Talentudvikling evaluering og strategi" fra 2011 anbefaler, at der udvikles et permanent diplommodul og/eller andre kompetencegivende efteruddannelsestilbud, der styrker de studerendes didaktiske kompetencer i relation til talenter, herunder giver dem de faglige kompetencer til at undervisningsdifferentiere i forhold til talenter.  På baggrund af denne anbefaling har Science Talent og Københavns Professionshøjskole udviklet en længerevarende talentvejlederuddannelse, der netop har fokus på at uddanne både humanistiske og naturfaglige skolelærere til at løfte talentdagsordenen.   

Tidligere på året udgav Undervisningsministeriet skrivet ”National indsats for talentfulde elever”, som fremstiller en strategi for en samlet national indsats for talentarbejde. I strategien står der blandt andet.: ”Talent udfolder ikke bare sig selv. Det skal opdages, anerkendes og dyrkes. Det kræver både en målrettet indsats og mere viden om området, hvis vi vil skabe en stærkere talentkultur i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Vi skal dyrke de talentfulde elever for deres egen skyld. Fordi det beriger deres liv, og fordi de har et potentiale, som vi skal hjælpe dem med at udfolde og udvikle.”  

I det lys giver det god mening at uddanne sig til talentvejleder. Har du interesse i at blive talentvejleder, så kan du finde mere information her: https://sciencetalenter.dk/begivenhed/science-talenter-og-kp-talentvejlederuddannelse-2019-20

Hvorfor valgte du at starte på en talentvejlederuddannelse?

Men hvorfor påbegynde en ny uddannelse og genoptage rollen som studerende? Til det svarer de nyuddannede vejledere: 

Astra-bloggen

Astra er det nationale naturfagscenter i Danmark. Astra udvikler, samler og formidler den viden, du har brug for. Vi arbejder målrettet på at styrke netværk og understøtte relevant videndeling med det mål at skabe rammer for en optimal læring på din skole. Astra står bl.a. bag Science Talenter, Unge Forskere, Naturvidenskabsfestival, Masseeksperiment og er medarrangør af Big Bang - konferencen. Vi blogger bl.a. om talent, undersøgende arbejde, Engineering, den fælles naturfagsprøve, kommunal forankring og STEM.

”Først og fremmest fordi uddannelsen lød helt vildt spændende. Jeg tænker, at jeg som lærer, kan være med til at spotte og opstarte en talentindsats allerede fra elevernes første skoleår, mens børnene er umiddelbare og spontane i deres tilgang til læring”

En anden udtaler:

”Jeg er uddannet socialpædagog og har været børnehaveklasseleder i 13 år. Jeg arbejder ud fra en grundholdning, som bygger på, at alle børn er forskellige og lærer forskelligt. Der skal være støtte, opmuntring og udfordringer til alle, når de starter i skole. Jeg ser børnenes potentialer og spotter stort set altid fra første skoledag, hvilke elever der skal have ekstra opmærksomhed. Det kan være fagligt, socialt eller følelsesmæssigt. At kunne spotte talenter allerede i 0.kl er en opgave og en udfordring, som jeg brænder for. Derfor blev jeg tilbudt af min leder, at det var mig, som skulle have uddannelsen.”

Hvad har været din vigtigste erkendelse?

De studerende er blevet introduceret for ACB-modelen, Mindset-teori, den politiske baggrund for talentindsatsen, besøgt på Sct. Josef Skole, udviklet et talentstrategi samt set eksampler på talentudvikling fra sporten og musikkens verden. Adspurgt om de vigtigste erfaringer svarer de nyuddannede vejledere:

"For mig at se er min vigtigste erkendelse, at min opmærksomhed og mit fokus på differentieret undervisning af børn med særlige forudsætninger er skærpet. Jeg er derfor meget fokuseret på, hvordan jeg kommunikerer om dette til både eleverne og deres forældre. Jeg har et stort ansvar for at formidle dette fokus på talentudvikling i indskolingen videre til mine kollegaer. Det kan dog også blive en udfordring at skulle vække nysgerrigheden og lysten til at arbejde med talenterne hos alle mine kolleger, da der stadig hersker myter og fordomme om de dygtigste elever i folkeskolen.... Så opgaven bliver at få fortalt, at jeg har taget en uddannelse, der er målrettet arbejdet med de dygtige elever, men at er der masser af fagligt stof, der kan bruges til den store almindeligt præsterende flok. Hvis man interesserer sig bare en smule for den nyeste forskning på det didaktisk-pædagogiske område, så er talentvejlederuddannelsen rigtig god.”

En anden vejleder har gjort sig følgende overvejelser:

”Jeg tilrettelægger min undervisning efter Kirsten Baltzers ABC-model, og jeg vil arbejde endnu mere med det i næste skoleår. Jeg tænker hele tiden ”mål for læring” ind i undervisningen, og jeg vil gerne afsætte tid næste skoleår til at give eleverne mere individuel feedback og feedforward. Jeg arbejder bevidst med at skabe gode relationer til eleverne, og når tilliden er skabt, så støtter jeg også op omkring børnenes tankesæt.”

En tredje svarer:

”Min dårlige samvittighed over for toppen af klassen, der før var meget selvkørende, har nu fået min opmærksomhed i forhold til at udfolde deres potentialer. Det kan være med til at sætte dagsordenen for undervisningen ved at inddrage mindset og medbestemmelse på en anden måde. De skal blive ved med at udvikle sig, selvom de allerede er gode.”

”Så det er bare at komme i gang!” Siger Karina Hovmand Petersen fra Absalon Skole.