Atle Winther

Blog

Jeg hepper på en nuanceret debat fra ITB og EdTech

I forbindelse med artiklen,"Brancheorganisationer vil afpolarisere debatten om it i folkeskolen", overvejer jeg om vi er ved at blive reduceret ned til forbrugere af teknologi som vi ikke har behov for, eller om vi rent faktisk har behov og i så fald hvilke.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I modsætning til teknologi ruster gode poeter aldrig

“We have given our hearts away, a sordid boon”, skriver den engelske poet, William Wordsworth, i sonetten “The world is too much with us”. Den er skrevet I starten af 1800-tallet og skildrer en tid hvor den industrielle revolutions indtog både overvældede og fascinerede de politiske beslutningstagere og borgeren i almindelighed.

“The world is too much with us; late and soon

Getting and spending, we lay waste our powers;

Little we see in Nature that is ours;

We have given our hearts away, a sordid boon!”

(Sonetten fortjener i øvrigt at blive læst i sin helhed her: https://www.poetryfoundation.org/poems/45564/the-world-is-too-much-with-us)

Atle Winther

Til dagligt er jeg programmør i Espergærde, men de seneste tre år har jeg også undervist i folkeskole- og privatskoleregi samt været frivillig i Coding Pirates. Herudover afholder jeg workshops i programmering i Gifted Children samt FOF. Bloggen henvender sig til undervisere på alle trin, som søger inspiration inden for teknologiens felter. Mit fokus vil være på de kreative aspekter, som programmering og kodning, software, robotter, 3D print og lignende. Jeg har en kritisk tilgang til it i folkeskolen og i samfundet og vil forsøge at skabe debat omkring de teknologibegejstrede strømninger, som, jeg synes, kendetegner dele af folkeskolens undervisning.

Kort og godt kritiserer Wordsworth industrien, som gør mennesker til forbrugere. Vi mister os selv, vores integritet og moral til teknologien og de løfter som den bringer.

IT-Branchens og EdTechs visioner om digitalisering

Da jeg læste artiklen, “Brancheorganisationer vil afpolarisere debatten om it i folkeskolen“ tænkte jeg på i hvor høj grad Wordsworths ord stadig er hamrende relevante i dag.

I artiklen kan man nemlig læse hvorledes de to brancheforeninger, IT-Branchen og EdTech, vil stable en politisk høring på benene på Christiansborg, som skal munde ud i en fælles vision for teknologi i folkeskolen.

Det er en prisværdig gestus, at de ønsker sig en dialog med Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, Danske Skolelever, Skole og Forældre, KL, Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet og Undervisningsministeriet til høringen. Dog kan jeg have mine tvivl om, hvorvidt der er et reelt ønske om en dialog, når IT-Branchens direktør påstår at “der er brug for en ny vision for fremtidens folkeskole og brug for, at vi i skolen som i resten af samfundet i højere grad bringer digitale muligheder i spil der, hvor de giver værdi" samt at man vil "sikre en synliggørelse af teknologiens potentiale for at revitalisere undervisningen, styrke indlæringen og øge inklusionen og ved, med afsæt i bl.a. erfaringer under coronaen, at etablere en fælles vision for folkeskolen 2026".

Men kan visioner om at revitalisere undervisningen vha digitale muligheder i 2026, skabe en reel og ligeværdig dialog? I min optik virker visionerne fra ITB og EdTech nemlig mere som et ønske om at man vil tvinge noget ned over hovederne på folkeskolens aktører. Og det er altså i denne dagsordenssættende præmis om at "bringe digitale muligheder i spil" som IT-Branchen og EdTech ønsker dialog om.

It bør udfylde et reelt behov

I artiklen plæderer brancheorganisationerne for, at man ønsker at flytte den politiske debat væk fra "et for eller imod it". Og det er jo netop det som gode debatter skal. Gode debatter præges netop af perspektiver og nuancer som gør os klogere - det nytter ikke noget at stå i hver sin lejr og kaste mudder mod hinanden.

Der er jo ingen tvivl om, at digital teknologi har et enormt potentiale inden for uddannelsesinstitutioner og i samfundet generelt. Vi kan skabe en bedre verden med it. Ingen tvivl om det! Jeg tror isærdeleshed på at learning analytics kan bruges konstruktivt inden for nogle administrative rammer. Jeg tror også på, at kodning kan være en fantastisk mulighed at bruge - måske som et selvstændigt valgfag. Desuden er det jo blevet tvingende nødvendig at tilbyde elever undervisning i medier, så de kan lue ud i mellem alle de fake news og manipulerende medier, som internettet har bragt med sig.

Jeg er altså hverken for eller imod teknologien. Så længe den bringes konstruktivt i spil. Der har desværre vist sig alt for mange fejl i den teknologi, som er blevet påtvunget folkeskolen, hvor analoge værktøjer klart ville være at foretrække.

Hvem er teknologien til for?

Brugerportalsinitiativet i kommunerne har i høj grad udskiftet menneskelig kontakt og nærvær. Vi kan fx kommunikerer med hinanden gennem Aula, som blot 7% er tilfredse med. Ja; det har ligefrem forringet kommunikationen(1).  Kendetegnet for mange af portalerne er, at slutproduktet simpelthen dumper fra start. Brugervenligheden er simpelhen for ringe.

Derudover virker det som om, at teknologi for en hver pris skal proppes ned i undervisningen. Matematik er et godt eksempel på et fag, som er blevet udhulet af teknologien.Det er ikke længere nok kende til nogle af de forskellige discipliner inden for matematikken. I dag er det i lige så høj grad blevet et fag, hvor man skal beherske programmer som Geogebra, Excell-ark og bestemte typer lommeregnere.

Når noget ikke fungere godt nok, er det jo naturligt, at det skaber meninger hos folk. I min optik er debatten ikke delt i poler, som der påstås i artiklen. Derimod er debatten rundet af en sund portion skepsis. Ingen gider jo at være forbrugere af teknologier som ikke virker!

Hvad vil ITB og EdTech?

En målsætning om revitalisering af undervisningen og om lighed og inklusion i folkeskolen vha teknologi er en meget vigtig målsætning, og derfor skal det også taget dybt alvorligt, når brancheorganisationen og EdTech har disse målsætninger på dagsordenen. Især fordi deres egne aktører som de repræsentere har og kan få ekstremt meget indflydelse på folkeskolen.

De to brancheorganisationer ønsker at flytte debatten omkring it. På den baggrung kunne jeg derfor godt tænke mig at vide, helt præcis, hvilke digitale muligheder og værdier, som det er at IT-Branchen og EdTech vil bringe i spil. Ønsker man fx at bringe mere teknologisk udstyr ind i klasseværelserne, ønsker man at big data skal løse nogle administrative problemer, ønsker man en blended learning, så onlineundervisning bliver en mere integreret del af undervisningen, hvad ønsker man mon helt konkret?

Emnet er for alvorligt til, at blive reduceret ned til en høring på Christiansborg, som er forundt et snævert segment af aktører. Debatten bør tages med det samme, når så store organisationer taler om at ville revitalisere folkeskolen. Derfor håber jeg også at IT-Branchen og EdTech, allerede nu vil åbne op over for den revitalisering af IT i folkeskolen som de taler for skal kunne skabe lighed og inklussion.

Kilder:

1: https://politiken.dk/debat/kroniken/art8011362/Drop-nu-undskyldningerne.-Aula-er-et-elendigt-system-der-skader-vores-forhold-til-for%C3%A6ldrene