Atle Winther

Blog

Vil vi se en modreaktion?

Teknologipagten er i mine øjne en giftig cocktail og komplet forfejlet, hvis den skal få børn og unge til at interessere sig for STEM. Kommer vi til at se en modreaktion fra lærerne?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Teknologipagten

Regeringen har skrevet en lille letlæselig brochure på 8 sider(*1), om teknologipagten, med lige dele tekst, lige dele fint opstillede grafer og analyser, hvor følgende påstås, at “Avanceret teknologi og digitale løsninger bliver i stigende grad en del af vores samfund og afgørende for erhvervslivets kon­kurrenceevne.”

Argumentet, for at følge med udviklingen, er som de nævner det et spørgsmål om økonomi, idet “(..)Teknologipagten handler om at imødekomme dette behov for at understøtte vækst og velstand i samfundet.”

Firkløveret

Teknologipagten driver som sådan ikke deres egne projekter, men består i stedet af nedenstående firkløver:

  1. Regeringen: Erhvervsministeren, undervisnings­ministe­ren, uddannelses- og forsknings­ministeren og beskæftigelsesministeren.
  2. Ambasadører: virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer.
  3. Rådet: per­soner fra erhvervslivet, uddannelses­om­rådet og ministerier.
  4. Partnere: virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer.

Såfremt man er interesseret i at læse hvad partnerne indtil videre har begået af projekter, som skal fremme børn, unges og lærernes interesser for STEM vil jeg anbefale følgende link(*2)

Atle Winther

Til dagligt er jeg programmør i Espergærde, men de seneste tre år har jeg også undervist i folkeskole- og privatskoleregi samt været frivillig i Coding Pirates. Herudover afholder jeg workshops i programmering i Gifted Children samt FOF. Bloggen henvender sig til undervisere på alle trin, som søger inspiration inden for teknologiens felter. Mit fokus vil være på de kreative aspekter, som programmering og kodning, software, robotter, 3D print og lignende. Jeg har en kritisk tilgang til it i folkeskolen og i samfundet og vil forsøge at skabe debat omkring de teknologibegejstrede strømninger, som, jeg synes, kendetegner dele af folkeskolens undervisning.

Etisk synes jeg vi bevæger os ud på en meget dyb og alvorlig moralsk afgrund, når ord som velstand, bliver faktor til at kickstarte et ungt menneskes interesse for STEM.

Hele præmissen om at skabe interessen ud fra et behov om vækst og velstand, tager jeg stærk afstand fra, da jeg I bund og grund synes den bygger på en så vulgær-økonomisk hegemoni, at jeg er bange for at taberne bliver lærerne og eleverne, fordi der er et så stort fokus på velstand og økonomi. Et samfunds interesse i at få del i en teknologisk vinding, kan aldrig være katalysatoren for at tænde gnisten i øjnene hos et barn.

Stop dog det kapløb

I min optik er løsningen derfor ikke at ensrette undervisningen fra centralt hold, som jeg synes teknologipagten og projekterne lægger op til.

Problematikken kan fx være at undervisningen I teknologipagten skabes af fagfolk med stor teoretisk baggrund, men med meget lille praksisnær erfaring med børn og unge.

Derudover er en anden væsentlig problematik, at partnerne, som består af uddannelsesinsitutioner, virksomheder og organisationer, bliver dem med de økonomisk stærkeste ressourcer som I sidste ende trumfer deres projekter igennem. Og I sidste ende bliver det altså slides fra de de økonomisk stærkeste virksomheder, institutioner og organisationer, som lærerne kommer til at stå med i undervisningen. For jf Regeringen har partnerne nemlig “forpligtet sig på at igangsætte, finansiere og drive egne pro­jekter, som fremmer Teknologipagtens for­mål.”

Sidst men ikke mindst skal vi heller ikke glemme regeringens behov for at imødekomme et ønske om vækst og velstand.

Ensretning og manglende ejerskab

Jeg synes det er en giftig cocktail og min konklussion er, at ved at centralstyre STEM-undervisningen, som man vil via teknologipagtens aktører, inddrager man ikke lærerne. De får intet ejerskab over undervisningen og det kommer aldrig til at blive “deres fag”, fordi de bare skal gentage efter nogle slides, som er udarbejdet og dikteret fra oven.

Kommer vi mon til at se en modreaktion fra lærerne, er der mange som spørger sig selv om.

Links:

1: Teknologipagten: Kompetencer til en teknologisk og digital fremtid : https://www.regeringen.dk/publikationer-og-aftaletekster/teknologipagten-kompetencer-til-en-teknologisk-og-digital-fremtid/

2: https://www.teknologipagten.dk/projekter/projekter

Powered by Labrador CMS