Børn med autisme

Blog

Adams dimission

I den offentlige debat hører vi igen og igen, at børn med skolevægring skal tvinges i skole. Vi skal stille krav, true eller straffe familien, når barnet ikke kommer i skole. Det er både etisk forkert, og pædagogisk dumt.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Adam har autisme og kom til vores skole for fire år siden. Han er en faglig dygtig dreng, han har humor og er et meget hjælpsomt menneske. Adam lider også af angst. Angsten overvælder ham i den grad, at han lukker sig inde, er stille og har lange perioder, hvor han ikke kommer i skole.

En klasse for unge med autisme er ikke nok. En lille klasse, et velkendt og overskueligt miljø, strukturerede opgaver, der er individuelt tilpasset, visualitet, gentagelser, sociale historier, low arousal og alverdens autismepædagogik, er ikke nok for Adam. At komme op og afsted, at køre med taxa, at møde andre mennesker, at løse opgaver, er uoverskuelige krav for Adam. Krav som han ikke kan honorere, fordi angsten styrer ham, og fordi han lider af PDA (Pathological Demand Avoidance (ekstrem kravafvisning)).

Adam har afsluttet 9.kl. og skal have sit afgangsbevis. Vi har lavet en ceremoni, som er tilpasset ham.

Han kommer sammen med sine forældre til dimission i klassen kl. 10.00. Vi sidder omkring et fælles bord og vores skoleleder holder en kort, og formel tale. Adam får sit bevis, og vi klapper. Lærerne holder en uformel tale, som får smilene frem, og sætter de eftertænksomme tanker i gang. Vi spiser saltstænger og chips, og vi drikker børnechampagne. Vi ønsker Adam tillykke med afgangsprøven, og vi ønsker ham godt på vej videre i livet. Efter en time er dimissionen slut.

Nogle børn med autisme lider også af angst og PDA, de er ekstremt kravafvisende og vælger at sige ”Nej tak”, eller ”Jeg vil ikke”, når vi præsenterer dem, for selv de mindste krav.

Et tværfagligt samarbejde med en anerkendende tilgang har hjulpet Adam. Tre gange 4 timer i skolen pr. uge, hvor undervisningen er målrettet afgangsprøven i dansk, matematik og engelsk. Et praktikforløb på en fagskole, som er tilrettelagt for Adam, har givet ham mod på, at se fremtiden i øjnene.

Adam havde skolevægring og hvis de professionelle omkring Adam havde valgt, at stille større krav og straffe familien, så er jeg sikker på, at han aldrig havde fået sit afgangsbevis.

Trusler og større krav virker ikke på drenge som Adam.

Børn med autisme

Jeg er folkeskolelærer og autismerådgiver på Nr. Vedby Skole og Børnehus. Mit udgangspunkt er ydmyghed og respekt overfor mennesker, der tænker og oplever verden på en anden måde end du og jeg. Jeg ønsker at skrive den gode historie, der hvor det lykkes i skolen for børn og unge med autisme. Jeg håber at mine indlæg, ideer og løsningsforslag kan anvendes på andre skoler, således at vi fremadrettet kan skabe en skolegang for børn og unge med autisme, så også de bliver så dygtige som de kan. Mine indlæg tager altid udgangspunkt i virkelige oplevelser fra mit job som lærer.

Viden, forståelse og samarbejde virker.

Tillykke med afgangsbeviset, Adam.