Børn med autisme

Blog

Alle kan

Skolevægring er et stort problem for børn og unge med autisme. Når de møder skolen, så oplever de, at de ikke kan leve op til skolens krav og forventninger. Vi skal skabe en folkeskole, hvor alle børn føler, at de kan.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Mennesket er et socialt væsen, der søger anerkendelse. Vi vil vise fællesskabet, at vi kan noget, at vi kan bidrage til samfundet, at vi er en værdifuld del af fællesskabet.

Mark har autisme, han vil ikke i skole, fordi han ikke kan se meningen med at gå i skole. Han vil gerne være en del af fællesskabet, men fællesskabet forstår ikke den måde han føler, tænker og handler på. Han møder misforståelser og fordømmelse. Med tiden nedbrydes hans selvforståelse, han møder gang på gang mennesker, der sammenligner ham med børn der kan det, han ikke kan. Han mødes med forventninger og krav, som han ikke kan honorere, han føler sig utilstrækkelig, forkert og dum. Mark forstår ikke, hvorfor han ikke kan det, de andre børn kan, så han udvikler stress og angst. Mark reagerer ved at lukke ned, han vil ikke i skole.

Vi udvikler et samfund, hvor vi hylder det perfekte menneske. Hende der er faglig dygtig, som har de sociale kompetencer i orden og som ejer en stor selvindsigt. Hende der kan agere i alle de arenaer, som hun færdes i. Hende der har succes, hende der driver vores samfund fremad, hende vi alle ser op til. Hende der kan! Vi stiller større og større krav, til at være det perfekte menneske. Til at være hende der kan. Den søgen efter perfektion, skaber flere og flere mennesker, der føler sig forkerte, som falder fra og som føler, at de ikke kan. Vi udvikler sygdom, misbrug og mennesker på kontanthjælp. Vi udvikler mennesker der ikke kan.

Alle mennesker kan noget. Vi skal finde det de kan, og styrke det.

For Mark er meningen med skolen, at få en uddannelse og et job. Når han møder mål, opgaver, test og prøver, som han ikke forstår, så lærer vi ham, at han ikke kan.

Mark vil også vise hvad han kan, han vil også være en del af fællesskabet, føle sig værdifuld og møde anerkendelse. Mark har brug for en lærer, der tager ham og hans handicap alvorligt. En lærer der ser hans potentialer og kompetencer, og som har mod til at styrke det han kan, frem mod en uddannelse og et job.

Folkeskolen har den modige lærer, men folkeskolen mangler den modige lovgivning. Den modige lovgivning støtter læreren i at afvige fra fælles mål, opgaver, test og prøver. Den modige lovgivning fokuserer på, at give Mark et selvværd, en selvstændighed og en faglighed, så han i højest muligt omfang, kan klare sit eget liv, få en uddannelse og et job.

Alle mennesker er værdifulde i fællesskabet. Vi skal anerkende, at alle kan noget og vi skal skabe muligheder, så det kan lade sig gøre. Det er ikke bare menneskeligt nødvendigt, det er også økonomisk ansvarligt.

Børn med autisme

Jeg er folkeskolelærer og autismerådgiver på Nr. Vedby Skole og Børnehus. Mit udgangspunkt er ydmyghed og respekt overfor mennesker, der tænker og oplever verden på en anden måde end du og jeg. Jeg ønsker at skrive den gode historie, der hvor det lykkes i skolen for børn og unge med autisme. Jeg håber at mine indlæg, ideer og løsningsforslag kan anvendes på andre skoler, således at vi fremadrettet kan skabe en skolegang for børn og unge med autisme, så også de bliver så dygtige som de kan. Mine indlæg tager altid udgangspunkt i virkelige oplevelser fra mit job som lærer.