Børn med autisme

Blog

De eksekutive...Hvad for noget?

Unge med autisme, ADHD og høj IQ oplever sig som dumme og får ikke en ungdomsuddannelse, når vi glemmer, at støtte dem i, at bruge de eksekutive funktioner.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Pelle kom i 8.klasse fra naboskolen. Pelle er en smuk, snakkende og humoristisk dreng. Han holder af, at være sammen med vennerne. Han fortæller jokes, viser memes og han var den første, jeg lagde mærke til på gangen i frikvartererne.

Pelle har en stor viden om religion, det er hans særlige interesse. Han valgte interessen i de første skoleår, fordi ingen andre børn i klassen havde særlige evner inden for dette fag. Han vurderede, at her kunne han blive den bedste i klassen, og det blev han. Men det var ikke nok.

Pelle er en velbegavet dreng, hans IQ ligger et godt stykke over middel. Han var frustreret over, at den store viden han havde inde i sit hoved, og som kom ud af hans mund, aldrig kom ned på papiret, og blev til løsningen på en opgave. Til sidst blev han udredt, og fik diagnosen autisme og ADHD.

Pelle skulle forlade sin elskede klasse, flytte skole, og gå i en klasse for unge med autisme og ADHD. Hans først møde med lærerne og klassen var katastrofal. Han græd. Eleverne i klassen var jo dumme, og lærerne, de forstod ham ikke. Skulle han gå i en klasse, hvor dagen, timen og opgaven var struktureret? Med piktogrammer! Troede de, at han var dum?

At have vanskeligheder med de eksekutive funktioner, hænger sammen med at have autisme og ADHD. Evnen til at udføre opgaver og dermed at nå mål, fungerer ikke. Når mennesker ikke kan tage initiativ, overskue, holde fokus og planlægge opgaver, så kan de heller ikke løse dem. Når al viden ligger i hovedet, men aldrig kommer ud, så bliver de voldsomt frustrerede. I sådan en tilstand af konstant stress, så bruger de meget energi, uden at nå noget som helst.

Som lærere og pædagoger skal vi være opmærksomme på de eksekutive funktioner. Hos neurotypiske børn, udvikles de eksekutive funktioner gradvist og bliver de redskaber, der betyder, at de kan gennemføre en ungdomsuddannelse, skabe et familieliv og nå de mål, som de sætter sig. Hos børn med autisme og ADHD er de eksekutive funktioner fraværende. Vi skal støtte dem i at overskue og planlægge deres skolegang, deres liv og deres fremtid.

Når dagen, timen og opgaven er struktureret, så kan Pelle løse den. Han får sin viden ned på papir, får afleveret sine opgaver og oplever ro. Hvordan og hvor meget opgaverne skal struktureres er individuelt. Vær ikke bange for at strukturere for meget. Når først den unge føler, at han selv kan, så siger han fra, og klarer opgaverne uden hjælp. Du kan ikke gøre Pelle mere autistisk, eller give ham mere ADHD ved at strukturere og støtte ham i at klare sig selv.

Pelle måtte helt derud hvor han var voldsom og selvdestruktiv, før han så sig selv, som den han er. Han fik nye venner, han fik sin afgangsprøve og han kom på efterskole. Efter sommerferien skal han starte i en HF- klasse for unge med autisme og ADHD.

Børn med autisme

Jeg er folkeskolelærer og autismerådgiver på Nr. Vedby Skole og Børnehus. Mit udgangspunkt er ydmyghed og respekt overfor mennesker, der tænker og oplever verden på en anden måde end du og jeg. Jeg ønsker at skrive den gode historie, der hvor det lykkes i skolen for børn og unge med autisme. Jeg håber at mine indlæg, ideer og løsningsforslag kan anvendes på andre skoler, således at vi fremadrettet kan skabe en skolegang for børn og unge med autisme, så også de bliver så dygtige som de kan. Mine indlæg tager altid udgangspunkt i virkelige oplevelser fra mit job som lærer.

Læs mere om de eksekutive funktioner: https://socialstyrelsen.dk/handicap/hjerneskade/bornehjernekassen/paedagogiske-tips/eksekutive-funktioner-1