Børn med autisme

Blog

HUSK de 10 h ér

Jeg fik en mail fra en mor: ”Min dreng har autisme og skal lave en engelskopgave om Winston Churchill. Han er rigtig dygtig til at tale og skrive engelsk, men det er umuligt for ham, at komme i gang med opgaven. Hvordan kan jeg hjælpe ham?”

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Ca. 80% af de mennesker, der har autisme er normalt begavede. De har ligesom andre, en stor viden og mange færdigheder, som de kan bruge, når de skal uddanne sig. I autismen ligger der store udfordringer i at kunne forestille sig, hvad en opgave skal indeholde, og at kunne overskue og planlægge, hvordan den skal løses.

Det er derfor lærerens opgave, at vise eleven med autisme, hvordan den færdige opgave skal se ud. Herefter skal læreren modellere opgaven. Det vil sige, at opbryde opgaven i mindre dele og tydeliggøre hver del. Læreren viser dermed, via en model, de trin der er igennem opgaven. Når eleven har forstået modellen, og set, hvordan det færdige resultat skal se ud, så kan han indsætte sine egne løsninger i opgaven.  

De fleste læremidler lægger op til kreativitet og mange løsninger, det er spændende og udfordrende for neurotypiske mennesker, men mennesker med autisme, har brug for en tydelig struktur omkring opgaverne. Som lærer for unge med autisme, skal jeg producere mine egne læremidler, eller plukke, klippe og klistre i opgaver, der er lavet til neurotypiske børn. Jeg skal være kreativ, grafisk, visuel og tydelig, så mine elever kan forstå, hvad jeg forventer af dem. Der ligger et stort forberedende arbejde til grund for en undervisningslektion. Med 8 elever i klassen, skal der ofte planlægges 4-6 forskellige måder, at løse den samme opgave på. Når jeg laver opgaver til min klasse, så anvender jeg altid de 10 h ér:

  1. Hvad skal jeg lave? (indhold)
  2. Hvorfor skal jeg lave det? (mening)
  3. Hvordan skal jeg lave det? (metode)
  4. Hvor skal jeg lave det? (placering)
  5. Hvornår skal jeg lave det? (tidspunkt)
  6. Hvor længe skal jeg lave det? (tidshorisont)
  7. Hvem skal jeg lave det sammen med? (personer)
  8. Hvor maget skal jeg lave? (mængde)
  9. Hvem kan jeg få hjælp af? (person)
  10. Hvad skal jeg lave bagefter? (indhold)

De 10 h ér bruger jeg til alle typer af opgaver, som en skoledag kan indeholde: En undervisningslektion i svømning, en motionsdag på skolen, en opgave om grundvand i biologi, en biografisk opgave om et forfatterskab, en vejledning i, hvordan man vasker hænder osv.  

Når læreren ikke har tid til den ekstra forberedelse, som det kræver, at have en elev med autisme, men byder eleven den sammen opgave, som de neurotypiske elever får, så svarer eleven ofte: ” Den opgave vil jeg ikke lave”. Virkeligheden er, at når læreren har viden om autisme, og tid til at producere autismevenlige opgaver, så både vil og kan han.

Mennesker med autisme skal også uddannes og have et arbejde. Vores elever med autisme, skal vise deres viden og færdigheder, som alle andre elever. Deres løsninger er ofte utraditionelle, og bidrager til et nyt syn på verden.

Børn med autisme

Jeg er folkeskolelærer og autismerådgiver på Nr. Vedby Skole og Børnehus. Mit udgangspunkt er ydmyghed og respekt overfor mennesker, der tænker og oplever verden på en anden måde end du og jeg. Jeg ønsker at skrive den gode historie, der hvor det lykkes i skolen for børn og unge med autisme. Jeg håber at mine indlæg, ideer og løsningsforslag kan anvendes på andre skoler, således at vi fremadrettet kan skabe en skolegang for børn og unge med autisme, så også de bliver så dygtige som de kan. Mine indlæg tager altid udgangspunkt i virkelige oplevelser fra mit job som lærer.

Powered by Labrador CMS